Tämän päivän pojista on moneksi

Tiedote, Vastapaino & Nuorisotutkimusseura 21.9.2019

”Julkisuudessa pojista puhutaan usein yhtenäisenä, huolta aiheutta¬vana ryhmänä. Huoli koskee tyypillisesti poikien väkivaltaisuutta, syrjäytymistä tai kouluvastaisuutta. Näkyvien ja kuuluvien poikien lisäksi on tärkeää huomata esimerkiksi hiljaiset, luovat, vähemmistöihin identifioituvat, koulussa menestyvät tai väkivallan uhreiksi joutuvat pojat. Osa pojista on näitä kaikkia yhtä aikaa ja enemmänkin.”

Näin todetaan juuri ilmestyneessä, Antti Kivijärven, Tuija Huukin ja Harry Lunabban toimittamassa ja Vastapainon kustantamassa kokoomateoksessa Poikatutkimus. Teos haastaa yksioikoisia tulkintoja pojista ja nuorista miehistä. Kirja sisältää 15 kirjanlukua, jotka ovat syntyneet 19 poikatutkimuksen parissa työskentelevän mutta eri tieteenaloja edustavan tutkijan voimin.

Poikatutkimus herättää kysymään kenestä ja mistä puhutaan, kun puhutaan syrjäytyvistä pojista, pojista koulus¬sa, pojista väkivallantekijöinä – tai pojista ylipäätään. Kirjoittajat osoittavat, että biologia ei yksin selitä poikana toimimista. Pojista puhuttaessa tulee huomioida esimerkiksi alueeseen, sosiaaliseen kerrostuneisuuteen, etnisyyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvat erot. Pojat ovat siten paljon enemmän kuin pelkkä sukupuoli. Tänä päivänä on mahdollista olla ja toimia poikana yhä useammilla tavoilla.

Kirjan artikkeleissa nostetaan esille huoli poikamallin ahtaudesta. Normeista poikkeavien poikien elintila on paikoin edelleen kapea: tuen pyytäminen, tunteiden näyttäminen ja koulumyönteisyyden avoin osoittaminen voi olla vaikeaa. Kyse on poikien hyvinvoinnista ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta.

Poikatutkimuksessa poikien elämää tarkastellaan läheltä ja pääasiassa laadullisesti. Poikiin liitettyjä huolia paikannetaan tarkkarajaisesti ilman yksioikoista kuvaa kaikkien poikien rappiotilasta. Teoksessa peräänkuulutetaan uudenlaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä, jotta poikien elämän moninaisuutta voidaan ymmärtää paremmin. Kirjan viestinä onkin, että läheltä katsoen voidaan paikantaa paitsi poikien elä-män ongelmakohtia myös paikkoja, joissa poika-kategoria avautuu ja kehittyy tasa-arvoiseen suuntaan.

Lisätietoa:

Antti Kivijärvi
Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
0400 624689
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tuija Huuki
Akatemiatutkija, Oulun yliopisto
050 3502958
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Harry Lunabba
Yliopistolehtori, Helsingin yliopisto
050 4160390
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teoksen tiedot:

Antti Kivijärvi, Tuija Huuki & Harry Lunabba (toim.) Poikatutkimus.
Vastapaino & Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 205, 2018, ISBN 978-951-768-693-8, 338 s., nid., 44 euroa

Tilaukset: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/kirjat

Teos on jo myynnissä, mutta virallinen julkistustilaisuus pidetään 12.10. kello 8.30. Lisätietoa: https://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/1949-poikatutkimus-teoksen-julkistamistilaisuus. Kirjasta keskustellaan myös Helsingin kirjamessuilla Tiedetorilla torstaina 25.10. klo 17.30. Veronika Honkasalo haastattelee kirjan toimittajia.