Tutkimus koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten kanssa saa jatkoa

Nuorisotutkimusverkostossa toteutettiin syksyllä 2017 Nuorisobarometrin erillisnäyte -tutkimushanke, jossa kartoitettiin etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa työn, koulutuksen ja harjoittelupaikan ulkopuolella olevien 15–29 -vuotiaiden nuorten näkemyksiä hyvinvointiin, tulevaisuuteen, demokratiaan ja julkisiin palveluihin*. Tutkimusta varten etsivät nuorisotyöntekijät haastattelivat 117 sellaista nuorta, joiden saavuttaminen tavanomaisilla kyselytutkimuksilla (esim. vuosittain toteutettavalla Nuorisobarometrilla) on vaikeaa. Tulokset olivat monin tavoin yllättäviä: erot Nuorisobarometrin perusotokseen olivat erityisen suuria liittyen psyykkiseen terveydentilaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Näiden nk. NEET-nuorten tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin oli kauttaaltaan keskimääräistä heikompaa. Hankkeessa tavoitettiin ja saatiin kuuluville niiden nuorten ääni, jotka julkisessa keskustelussa esitetään usein vain objekteina ja erilaisten julkisten toimenpiteiden kohteina.

Nuorisobarometrin erillisnäyte -tutkimushanke sai lisärahoituksen turvin jatkoa vuonna 2018, mikä on mahdollistanut lisähaastattelujen tekemisen. Arvokasta tietoa NEET-nuorten näkemyksistä tuottavan tutkimuksen vahvuus on erityisesti sen menetelmällisessä monipuolisuudessa: hankkeessa sukelletaan samojen nuorten elämään sekä kasvokkain haastattelemalla, että heitä koskevia rekisteriaineistoja analysoimalla. Rekisteriaineistoa hankkeessa analysoi tilastotutkija, VTM Sami Myllyniemi ja nuoria haastattelee erikoistutkija, FT Anu Gretschel. Yksi hankkeen olennaisista kysymyksistä on, tuntevatko työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret olevansa osa yhteiskuntaa ja miten he tuntemuksiaan perustelevat. Entä miltä tuntuvat toimenpiteet, joihin he elämänvarrellaan pääsevät tai joutuvat? Hankkeessa tehtävistä neljästäkymmenestä haastattelusta Varsinais-Suomesta, Kainuusta, Keski-Suomesta ja Helsingistä on jo yli puolet tehty. Rekisteriaineiston analysointi pääsee käyntiin keväällä 2019.

Tutkimusta rahoittavat Kunnallisalan kehittämissäätiö, Lounais-Suomen Aluehallintovirasto ja Valtioneuvoston kanslia.

Hankkeen päärahoittaja Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on haastatellut hankkeen tutkijaa Anu Gretscheliä Polemiikki-lehteensä. Artikkeli on luettavissa verkossa.

* Hankkeen julkaisu Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista – Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu ilmestyi 5.12.2017 ja se on luettavissa hankkeen verkkosivuilla, josta löytyy myös lisätietoa hankkeesta.

Lisätiedot

Anu Gretschel
Erikoistutkija, FT
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 516 9189

Sami Myllyniemi
Tilastotutkija, VTM
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 7151 721