Suomalainen nuorisotyö ja -tutkimus esillä alan merkittävässä käsikirjassa

Heinäkuussa 2018 julkaistu englanninkielinen SAGE käsikirja nuorisotyön käytännöistä The SAGE Handbook of Youth Work Practice sisältää kaksi suomalaista nuorisotyötä käsittelevää artikkelia osiossa, joka käsittelee työn nykyhaasteita ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Kirjan ovat toimittaneet eri yliopistoissa Englannissa, Australiassa ja Yhdysvalloissa nuorisotyöntekijöitä kouluttavat ja nuorisotyötä tutkivat Pam Alldred, Fin Cullen, Kathy Edwards & Dana Fusco.

Tomi Kiilakosken, Viljami Kinnusen ja Ronnie Djupsundin artikkeli pohjautuu kehittämishankkeeseen, jossa nuorisotyön prosessit nostettiin myös käsitteellisellä tasolla näkyviksi Nuorisotyön opetussuunnitelmaksi (NUPS) hahmoteltuna. Kuten itse viisivuotinen Kokkolassa toteutettu hanke, myös artikkeli on kirjoitettu tutkijan, nuorisotoimen johtajan ja nuorisotyöntekijöiden yhteistyönä. Opetussuunnitelman tavoitteeksi otettiin sellainen nuorisotyö, joka tukee nuorten mahdollisimman hyvää yksilöllistä kehittymistä, mutta myös hänen asemoitumistaan suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Sitä, miten tähän käytännöissä päästään, on pohdittava erikseen ja yhdessä jokaisessa nuorisotyötä toteuttavassa organisaatiossa. Pohdinnan seurauksena uusiksi saattavat mennä niin tiimijaot, hallinnollinen ote, kuin arviointikin, kuten artikkelissa Kokkolan esimerkkiin nojaten todetaan.

Susan Cooperin ja Anu Gretschelin artikkeli esittelee nuorisotyön arviointiin kehitetyt osallistavan arvioinnin menetelmät Englannista (transformatiivinen arviointi) ja Suomesta (deliberatiivinen keskustelupäivä). Menetelmillä tuotetaan tarinoihin ja keskusteluihin pohjautuen tietoa nuorisotyön vaikutuksista, tarpeisiin vastaavuudesta ja toiminnallisesta tehokkuudesta kuten palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta. Niiden tarkoituksena on tuottaa tietopohjaa nuorisotyön suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ääneen menetelmissä pääsevät niin nuoret, nuorisotyöntekijät kuin myös päätöksentekijät ja rahoittajat. Artikkelissa kerrotaan esimerkein, kuinka edellä mainittuja menetelmiä käytettäessä kääntyi ympäri myös käsitys siitä, miten termi ”tilivelvollisuus” tulisi ymmärtää: mitä useamman tahon näkökulmat tulevat huomioiduksi nuoria koskevan päätöksenteon pohjana, sitä enemmän päätöksentekijöillä on käytettävissään evidenssiä siitä, mihin nuoret ja yhteiskunta nuorisotyötä tarvitsevat.

Yhteistä Kiilakosken & Kinnusen & Djupsundin sekä Cooperin & Gretschelin artikkeleille on osallistavien menetelmien käyttö ja tutkimusten toimintatutkimuksellinen luonne. Artikkelien pohjana olleet tutkimukset toteutettiin paikallistasolla, mutta erilaisia teoreettisia käsitteitä hyödyntäen. Kehittämisen prosesseja on myös toistettu samantyyppisinä eri puolilla maata ja Eurooppaa. Tutkimusotteilla on kuitenkin myös eronsa, ensimmäisen tutkimuksen ja artikkelin tähdätessä ammattitaidon kehittymiseen alalla, joka kohdistuu nuoriin (nuorisotyö professiona). Toisessa nuorisotyön kehittämistä tehtiin yhteistyössä nuorten kanssa – myös nuorisotyöntekijät ja päättäjät mukaan osallistaen (nuorten osallisuus). Vahvimmillaan nuorisotyö on hyödyntäessään kummankin tavan kehittää ja kehittyä.

Artikkeli 43. Tomi Kiilakoski, Viljami Kinnunen ja Ronnie Djupsund: Towards a Shared Vision of Youth Work: Developing a Worker-Based Youth Work Curriculum (Suomeksi: Kohti jaettua näkemystä nuorisotyöstä: työntekijälähtöinen nuorisotyön opetussuunnitelman kehittäminen)

Artikkeli 44. Susan Cooper ja Anu Gretschel: Evaluating Youth Work in its Contexts (Suomeksi: Nuorisotyön arviointia käytäntöjen keskellä)

Lisätiedot

Erikoistutkija, FT Anu Gretschel
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 516 9189

Erikoistutkija, dos. Tomi Kiilakoski
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 040 504 6432

Teoksen tiedot

The SAGE Handbook of Youth Work Practice 
Pam Alldred, Fin Cullen - St Mary's University Twickenham, Kathy Edwards & Dana Fusco (eds.)
Sage Publications Ltd, 2018

Lisätietoa teoksesta

Nimi Koko Muoto
the_sage_handbook_of_youth_work_practice_flyer252 KBPDF