Nuorten ja raidenuorisotyöntekijöiden välinen luottamus syntyy arkisissa kohtaamisissa

Raideliikenteessä tapahtuneet muutokset ovat viime vuosina muokanneet pääkaupunkiseudun kaupunkitilaa ja heijastuneet myös nuorten maailmaan. Nuorille liikkumisen helpottuminen tarkoittaa ennen kaikkea pieneneviä etäisyyksiä. Muutokset tuovat mukanaan uusia tapoja käyttää julkisia tiloja. Lisääntyneet liikkumismahdollisuudet vaikuttavat nuorten vapaa-ajan viettoon, kaveripiirien rakentumiseen ja jopa identiteetin muodostumiseen.

Vantaan kaupungin nuorisopalveluissa ryhdyttiin kehäradan valmistumisen lähestyessä pohtimaan, millä tavoin nuorisotyö voisi reagoida kaupunkitilan muutokseen ja viedä nuorisotyötä sinne, missä nuoret liikkuvat. Tämän ajatuksen pohjalta käynnistettiin vuonna 2015 Nuorisotyö raiteilla -projekti, jossa nuorisotyöntekijät jalkautuvat kehäradan varrelle sijoittuviin nuorten kohtaamispaikkoihin, kuten kauppakeskuksiin ja asemille. Raidenuorisotyö työmuotona oli syntynyt.

Vuonna 2017 käynnistyneessä, Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa raidenuorisotyötä arvioivassa tutkimushankkeessa on tarkasteltu työmuodon vaikutuksia niin nuorten kuin nuorisotyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta. Arviointihankkeessa on kiinnitetty huomiota erityisesti nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kohtaamisiin: tutustuminen ja myönteiset kokemukset luovat pohjaa nuorten ja nuorisotyöntekijöiden väliselle luottamukselle, jota voidaan pitää toimivan nuorisotyön perustana. Vaikka raidenuorisotyöstä puhuttaessa usein päädytään keskustelemaan toiminnan ennaltaehkäisevistä vaikutuksista, sen käsittäminen ainoastaan orastavien ongelmien havainnoimiseksi olisi harhaanjohtavaa.

”Ennaltaehkäisevä toiminta ei tarkoita ainoastaan uhkien havainnoimista tai suoria konfliktitilanteita. Pohja luottamukselle rakennetaan ihan tavallisessa arjessa – tutustutaan puolin ja toisin, vaihdetaan kuulumisia, heitetään läppää yhdessä”, toteaa hankkeen tutkija Karla Malm.

Malm kiinnitti raidenuorisotyötä arvioidessaan huomiota siihen, että ennaltaehkäisevästä toiminnasta puhuttaessa viitataan yleensä hyvin monenlaisiin erilaisiin lähestymistapoihin ja toimenpiteisiin. Malm onkin päätynyt luokittelemaan arviointihankkeensa tutkimusjulkaisussa raidenuorisotyön lähestymistavat kolmeen eri ulottuvuuteen niiden välisten erojen selventämiseksi: arkisiin kohtaamisiin, kohdennettuun ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen. Malmin tulkinnan mukaan arkiset kohtaamiset ovat perusta, jossa nuorten ja nuorisotyöntekijöiden väliset sosiaaliset suhteet rakentuvat. Kohdennettu ennaltaehkäisy pyrkii katkaisemaan havaittujen ongelmien kärjistymisen konflikteiksi. Puuttuminen puolestaan on toimintaa tilanteissa, joissa konflikti on jo olemassa.

”Kaikki kolme ovat tärkeitä, mutta ainoastaan kahteen jälkimmäiseen keskittyminen ei tekisi oikeutta raidenuorisotyön arjelle ja nuorisotyöntekijöiden tekemälle työlle. Suurin osa ennaltaehkäisevästä työstä tehdään nuorten ja nuorisotyöntekijöiden arkisissa kohtaamisissa, ei jo kärjistyneiden konfliktien parissa”, painottaa Malm.

Mikäli suoraan konfliktitilanteeseen kuitenkin joudutaan, vaatii se useimmiten nuorisotyöntekijöiden ohella myös muiden ammattiryhmien, kuten poliisin tai vartijoiden, osallistumista. Tutkimukseen haastateltujen nuorten näkökulmasta oli näissä tapauksissa selvää, että konfliktitilanteessa nuorisotyöntekijöiden tehtävänä on nuoren tukeminen. Tukeen turvautuminen edellyttää kuitenkin nuorten luottamuksen saavuttamista. Näin ollen arkisissa kohtaamisissa rakennettu luottamus on se pohja, jolle myös kohdennettu ennaltaehkäisy ja puuttuminen ovat nekin rakennettu.

Nuorisotyö raiteilla -hanke (2015-)

Hankkeen tavoitteena on viedä nuorisotyö sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät vapaa-aikaansa: pääkaupunkiseudun juniin ja radanvarren kohtauspaikkoihin. Raiteilla toimii myös Aseman Lapset ry:n nuorisotyöntekijä ja työpareina nuorisotyöntekijöitä Vantaalta, Espoosta ja Helsingistä. Hanke on Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen. Vetovastuu on Vantaalla. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Raidenuorisotyön arviointihanke (2017–2018)

Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa tutkimushankkeessa on tarkasteltu raidenuorisotyön työmuotoa uudenlaisessa nuorisokulttuurisessa maisemassa ja arvioitu menetelmien nuorisotyöllisiä vaikutuksia niin nuorten kuin kanssamatkustajien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Hankkeen johtajana on toiminut FT Tomi Kiilakoski ja tutkijana VTM Karla Malm.

Lisätietoja

Karla Malm
Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
puh. 044 416 5309
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Julkaisun tiedot

Karla Malm: ”Kadulla me ollaan niiden nuorten paikoilla” – Raidenuorisotyö julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa
12 euroa. Nid. 123 s., ISSN 1799-9219 (nid.), ISBN 978-952-7175-65-1 (nid.)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 204, Sarja: Kenttä.
Vantaan kaupunki/Nuorisopalvelut, Kl 38.7, 32.4, 30.1

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Teoksen maksuton verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut.