Nuorisotutkimusseuran päivitetyt tietosuojaehdot

Euroopan unionin uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018. Asetus koskee myös Nuorisotutkimusseuraa.

Nuorisotutkimusseura käsittelee hallinnoimiaan henkilötietoja vastuullisesti ja henkilöiden yksityisyyttä kunnioittaen. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä lakeja, viranomaisten ohjeistuksia sekä hyvää hallintotapaa. Olemme laatineet asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen, jossa kerromme asiakasrekisteriimme (ml. jäsenrekisteri) kuuluvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja-asetus ei edellytä asiakkailtamme tai jäseniltämme toimenpiteitä.

Tarkempaa tietoa Nuorisotutkimusseuran toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojaselosteestamme (pdf).