Lastenkotien retket tukevat osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumista

Lastenkotien retkillä tiivis yhdessäolo kehystää yhteisön jäsenten välisiä suhteita muodostaen erityisen areenan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevalle vuorovaikutukselle.  Arjesta poikkeavat olosuhteet saattavat kuitenkin myös estää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevia kohtaamisia. Tämä ilmenee 30.5. julkaistavasta tutkimusraportista Kohtaamisia retkillä – osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa (Nuorisotutkimusverkosto 2018).

Vuonna 2017 Pelastakaa Lasten kahdessa erityislastenkodissa toteutettiin tavallista enemmän retkiä osana laajempaa Lastenlinnan säätiön rahoittamaa harrastus- ja retkihanketta. Nyt julkaistavassa tutkimuksessa tarkastellaan, miten retkihanke ilmenee aikuisten ja nuorten sekä vertaisten välisissä suhteissa. Retkien kuvailun ohella katsetta tarkennetaan osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukeviin sekä toisaalta estäviin kohtaamisiin.

Oikeus osallisuuteen on yksi lasten ja nuorten perustavimmanlaatuisista oikeuksista. Osallisuutta tulkitaan usein vaikutusmahdollisuuksien ja vallan jakautumisen kautta, mutta tässä tutkimuksessa lasten ja nuorten osallisuutta on tarkasteltu käytännön tasolla, yhteisön jäsenten välisten kohtaamisten aikana muotoutuvana.

”Tutkimuksessa osallisuus hahmotetaan arkisessa vuorovaikutuksessa rakentuvana, mikä pienentää sen vaaraa, että osallisuus muodostuisi vain hallinnolliseksi mielipiteen selvittämisvelvollisuudeksi, jossa lasten ja nuorten osallisuuden kokemuksella ei ole merkitystä”, toteaa tutkija Jenni Moisio.

Tutkimusraportissa tehdään näkyväksi niitä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen mekanismeja, joiden kautta osallisuus ja yhteisöllisyys institutionaalisessa suhteessa voivat muotoutua. Kohtaamisia tarkastellaan ja analysoidaan neljän käsitteen kautta, jotka ovat yhteensointuva, epävireinen, monitulkintainen ja mutkaton vuorovaikutus.

”Yhteisöllisillä retkillä on tärkeää huomioida yksilöiden erilaiset persoonat ja tarpeet, sillä osallisuuden kannalta on keskeistä, että aikuiset kohtaavat nuoret heidän yksilöllistä toimijuuttaan kunnioittaen”, sanoo Pelastakaa Lasten palvelutoiminnan johtaja Anu Lehto.

Raportti tarjoaa käytännön välineitä retkien toimintakulttuurin kehittämiseen sekä tutkimustietoa lastenkotien toimijoiden välisistä suhteista. Lastenkodeissa asuvien lasten ja nuorten kannalta on keskeistä, että heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset tunnistavat osallisuuden yhdeksi mielekkään olemisen elementiksi ja ovat sitoutuneet osallisuuden toteutumiseen. Lastensuojelun hoitoa tulisi kehittää yhdessä lasten ja nuorten kanssa osallisuutta ja kuulemista tukevin elementein, ja lastenkotien retket tarjoavatkin yhdenlaisen tilan kertomiselle ja erilaisten äänien kuulemiselle. 

Raportin julkistustilaisuus

Raportti julkistetaan virallisesti 30.5. klo 9. Lisätietoja ja ilmoittautumiset julkistustilaisuuteen täällä.

Teoksen tiedot

Jenni Moisio: Kohtaamisia retkillä. Osallisuus ja yhteisöllisyys lastenkotien retkitoiminnassa
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 203, sarja: Kenttä
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 131, ISBN 978-952-7175-61-3 (nid.), ISBN 978-952-7175-62-0 (PDF), nid., 88 s., 12 euroa

Kirjan voi ostaa jo nyt 12 eurolla Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta, ja se on julkaistu myös ilmaisena verkkojulkaisuna (pdf). Lisäksi kirjan voi tilata kirjakauppoihin.

Lisätietoja:

Jenni Moisio
Tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
puh. 045 651 8202
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.