Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskukseen rekrytoidaan kolme uutta tutkijaa

Nuorisotutkimusseura ry on tieteellinen yhdistys, joka hallinnoi alaisuudessaan toimivaa Nuorisotutkimusverkostoa. Nuorisotutkimusverkoston tehtävänä on tuottaa tieteellisesti ja nuorisopoliittisesti relevanttia tutkimusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Nuorisotutkimusseuralle nuorisoalan osaamiskeskus -statuksen. Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskukseen perustetaan kolme määräaikaista tutkijan tehtävää, jotka ovat nyt haettavissa. Määräaikaisuuden syynä on osaamiskeskusrahoituksen määräaikaisuus, joka on voimassa vuosille 2018–2019.

Tutkijoiden toimenkuvat:

1. Tutkijantehtävä ajalle 1.3.2018–31.8.2019 (18 kk): Nuorten kohdennettujen tukitoimien kustannusvaikuttavuutta selvittävä tutkija

Tutkimustehtävässä tarkastellaan aiempaa tutkimusta ja vaikuttavuusmittareita NEET-nuoriin (ts. koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret) kohdistuneista aktivointitoimenpiteistä - erityisesti työpajoista ja etsivästä nuorisotyöstä - ja luodaan niistä synteesi. Tämän työskentelyn pohjalta laaditaan julkaisu sekä vaikuttavuusmittari.

2. Tutkijantehtävä ajalle 1.3.2018–31.10.2019 (20 kk): Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien yhdenvertaisuutta selvittävä tutkija

Tutkimustehtävässä selvitetään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien toteutumista valtakunnallisesti kuntatasoa painottaen. Tehtävässä selvitetään erityisesti kuntien ja järjestöjen tarjoamia harrastusmahdollisuuksia ja niihin suunnattuja taloudellisia resursseja, ja toisaalta harrastusten saavutettavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on edistää yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia.

3. Tutkijantehtävä ajalle 1.3.2018–31.12.2019 (22 kk): Tilastolliset tiedontarpeet

Tutkimustehtävässä vastataan valtionhallinnon ajantasaisiin tiedontarpeisiin liittyen nuorten elinoloihin ja nuorisoalan toimintaan eri tietolähteistä saatavaa tietoa hyödyntäen. Tutkijan työpanosta suunnataan myös Nuorisotutkimusverkostossa toteutettavien säännöllisten tiedonkeruuinstrumenttien (esim. Nuorisobarometri, Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus) toteuttamiseen.

Kaikkiin tutkijantehtäviin 1-3 vaaditaan:

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää kirjallista ilmaisua suomen kielellä
 • hyvää yhteistyökykyä ja toisaalta itsenäistä työskentelyotetta

Kaikkien tutkijoiden valinnassa arvostetaan lisäksi erityisesti näyttöä akateemisen ja soveltavan nuorisotutkimuksen toteuttamisesta ja edistämisestä sekä kokemusta tutkimushankkeissa työskentelystä.

Tehtävässä 1 vaaditaan yllämainittujen yleisten kriteerien lisäksi:

 • vankkaa osaamista palveluiden taloudellisten vaikutusten arvioinnista
 • taloustieteellistä tai muuta soveltuvaa koulutusta
 • tilastomenetelmien hallintaa
 • kykyä meta-analyysien tekemiseen

Tehtävässä katsotaan eduksi:

 • vaikuttavuusmallien tuntemus
 • nuorisoalan ja -politiikan tuntemus

Tehtävässä 2 vaaditaan yllämainittujen yleisten kriteerien lisäksi:

 • vapaa-ajan harrastustoiminnan ja -toimijoiden tuntemusta

Tehtävässä katsotaan eduksi

 • lasten ja nuorten harrastustoiminnan kuntasektorin, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden tuntemus
 • suomalaisen kuntasektorin sekä vapaa-ajan sektorin rahoitusmekanismien tuntemus
 • palvelujärjestelmän tuntemus ja kokemus siihen kohdistuneesta tutkimuksesta
 • kyky meta-analyysien tekemiseen

Tehtävässä 3 vaaditaan yllämainittujen yleisten kriteerien lisäksi:

 • vankkaa ja monipuolista tilastollisten menetelmien sekä tilastollisten ohjelmien osaamista (esim. SPSS, R)
 • kokemusta survey-tutkimuksesta
 • laajaa käytettävissä olevien rekisteri-, tilasto- ja arkistolähteiden sekä tietokantojen tuntemusta
 • nopeaa reagointikykyä erilaisiin tiedontarpeisiin vastaamisessa sekä kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen

Tehtävässä katsotaan eduksi:

 • tilastotieteen opinnot

Hakemukset lähetetään Nuorisotutkimusseuran toimistoon osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 28.2.2018 kello 16.00 mennessä. Hakemuksia koskeviin kysymyksiin vastaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari vastaa tiedusteluihin puhelimitse HUOM: vain perjantaina 16.2.2018 klo 9–11 (puh. 044 416 5303). Hakijoiden haastattelut suoritetaan aikavälillä 6.–8.3.

Palkkaus riippuu valittavan henkilön pätevyyden mukaisesta tehtävän sijoittumisesta Nuorisotutkimus-verkoston palkkataulukossa. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuustasomallin tason 3–4 mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkanosa on 2900–3700 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa (enintään noin kolmasosa tehtäväkohtaisesta palkasta). Tehtävissä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtäviin valittujen tulee pystyä aloittamaan työskentely mahdollisimman pian.

Hakemusten tulee sisältää:

 • korkeintaan sivun mittainen saatekirje, jossa kelpoisuutta ja sopivuutta tehtävään voi perustella. HUOM: On tärkeää, että sivun yläreunaan selvästi merkitään, mitä kolmesta avoimesta tehtävästä hakemus koskee: kuhunkin tehtävään osoitetaan erilliset saatekirjeet.
 • Liitteet: Suomen Akatemian käytössä olevien ohjeiden mukaan laadittu korkeintaan kuuden sivun mittainen CV sekä enintään kolmen sivun mittainen julkaisuluettelo (julkaisuja ei liitetä oheen), ja mahdolliset suositukset yhteystietoineen (enintään kaksi tahoa).

Päivitys 26.2.2018: Nuorisotutkimusverkoston toimipaikka sijaitsee Helsingin Itä-Pasilassa, mutta työn suorituspaikaksi voidaan tarvittaessa sopia myös jokin muu paikka.