Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskuksessa tuotetaan ajankohtaista ja laadukasta tutkimustietoa nuorisotoimialalle

Tiedote, 13.2.2018
Nuorisotutkimusseura ry

Nuorisotutkimusseura ry:lle on myönnetty nuorisoalan osaamiskeskus-status. Osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämiä uusia nuorisoalan toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 tavoitteiden mukaisesti. Haku osaamiskeskuksiksi järjestettiin viime vuoden lopulla ja hakemuksia ministeriölle jätti yhteensä 27 toimijaa, joista osaamiskeskusten valtionapukelpoisuus myönnettiin 12 hakijalle. Osaamiskeskusten toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt, kunnat sekä niiden yhteenliittymät, ja niiden ensimmäinen toimikausi on kaksivuotinen, 2018–2019.

Ministeriö on asettanut osaamiskeskusten toiminnalle neljä painopistettä: 1) nuorten osallisuus, 2) nuorten sosiaalinen vahvistaminen 3) verkossa tapahtuva nuorisotyö sekä nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ja 4) nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittäminen. Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskustehtävät sijoittuvat nuorisotyön laadun ja menetelmien kehittämisen painopistealueelle, erityisesti nuorten elinoloja ja nuorisoalaa koskevan tiedontuotannon alueelle. Luotettava ja ajantasainen nuoria koskeva tutkimustieto palvelee nuorisopoliittisen päätöksenteon ohella koko nuorisotoimialaa ja sen muita toimijoita.

Osaamiskeskus-toimintoihin myönnettyjen lisäresurssien turvin Nuorisotutkimusseurassa tullaan selvittämään lasten ja nuorten yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia eri puolilla Suomea, nk. NEET-nuoriin (koulutuksen, harjoittelun ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret) kohdistettujen aktivointitoimien vaikuttavuutta sekä kartoittamaan suomalaisen nuorisotyön koulutusta. Nuorisotutkimusseuran osaamiskeskuksessa tuotetaan myös valtionhallinnon käyttöön erilaisia lyhyempikestoisia tutkimuksia ja selvityksiä. Osaamiskeskustoimintoihin myönnetty lisärahoitus kohdistuu erityisesti kolmen uuden, määräaikaisen tutkijan tehtävän perustamiseen.

Osaamiskeskus-toiminnot muodostavat vain pienen osan Nuorisotutkimusseuran ja sen yhteydessä tutkimustoimintaa toteuttavan Nuorisotutkimusverkoston toiminnasta. Valtaosa toiminnasta ja tutkimustyöstä toteutetaan jatkossakin opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksen sekä eri lähteistä saadun tutkimusrahoituksen turvin. Vuonna 2017 Nuorisotutkimusverkostossa tehtiin tutkimusta yli 20 hankkeessa ja julkaistiin 14 tutkimusta.

Nuorisoalan osaamiskeskukset painopistealueittain 2018–2019

Nuorten osallisuus: Nuorten Akatemian hallinnoima yhteenliittymä ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry.
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen: Espoon kaupungin hallinnoima yhteenliittymä, Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry:n hallinnoima yhteenliittymä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Suomen Mielenterveysseura ry:n hallinnoima yhteenliittymä.
Verkossa tapahtuva nuorisotyö, nuorten tieto- ja neuvontapalvelut: Oulun kaupunki, Föreningen Luckan rf:n hallinnoima yhteenliittymä ja Helsingin kaupunki.
Nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittäminen: Lahden kaupunki, Nuorisotutkimusseura ry ja Suomen Partiolaiset ry.

Lue lisää

OKM: Nuorisoalan osaamiskeskuksille avustuksina 4,8 miljoonaa euroa (6.2.2018)
OKM: Nuorisoalan osaamiskeskukset valittu (18.12.2018)

Lisätietoa

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 044 416 5303
Puheenjohtaja Antti Häkkinen
Nuorisotutkimusseura ry
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 050 544 7788

 

Nuorisotutkimusseura saa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea veikkausvoittovaroista.