Verkkoversioita saatavilla: Savuton tuki, Nuorisotyötä on tehtävä ja Kenen nuorisotyö

Kolme Nuorisotutkimusverkoston kirjaa on nyt saatavilla verkkoversioina.

Anne Puuronen: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä (Nuorisotutkimusseura & Suomen Syöpäyhdistys)

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet
Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.): Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet (Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak & Nuorisotutkimusseura)

Anne Puuronen: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä

Tupakkatuotteet ovat Suomessa suurin yksittäinen elintapoihin liittyvä terveysriski. Päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista huolimatta tupakointi on edelleen merkittävä ongelma myös nuorten keskuudessa. Tukea tarvitsevien nuorten kanssa toimivilla kohdennetun nuorisotyön tekijöillä on erinomaiset mahdollisuudet tehdä tästä havaintoja ja myös auttaa tupakan ja päihteiden käytön vähentämisessä.

Tässä julkaisussa tarkastellaan Suomen Syöpäyhdistyksen osallistavan tupakkatyön kehittämishanketta etsivässä nuorisotyössä ja nuorten työpajoilla. Järjestötoimijoilta vaaditaan ymmärrystä nähdä nuorille suunnattava tupakkatyö laaja-alaisesti osana ehkäisevää päihdetyötä ja terveyden edistämistä. Kohdennetussa nuorisotyössä tupakkatuotteiden käyttämättömyyden myönteinen tunnistaminen ja lopettamisen tuki palvelevat nuoren yleisempää sosiaalista vahvistumista.

Teos on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät ehkäisevää päihdetyötä nuorisotoimialalla, toisen asteen oppilaitoksissa ja terveysjärjestöissä tai ovat muuten kiinnostuneita nuorten terveyskäyttäytymisestä. Teos sopii käytettäväksi myös nuorten ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon oppimateriaalina.

Anne Puuronen: Savuton tuki. Tupakkatyön osallistava kehittäminen kohdennetussa nuorisotyössä (pdf)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Suomen Syöpäyhdistys. Sarja: Kenttä
Painettu kirja on julkaistu 2017. 189 s. Hinta 26 euroa.

Painetun kirjan voi tilata verkkokaupasta.

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet

Nuorisotyö on toimialana ripeästi muuntuva ja rajoiltaan häilyvä. Nuorisotyön ansiokkaasta historiasta huolimatta nuorisotyötä ei ole kokonaisvaltaisesti hahmotettu tutkimuksen keinoin. Nuorisotyötä on tehtävä -teoksessa tartutaan nuorisotyön moniääniseen, mutta vakaalla perustalla seisovaan kenttään. Kirjassa pohditaan nuorisotyön asemaa, perusteita, menetelmiä ja käytäntöjä 2000-luvun Suomessa. Kirjassa ei etsitä yhtä totuutta nuorisotyöstä, vaan kirjan kantavana ajatuksena on nuorisotutkijoiden ja nuorisotyöntekijöiden välinen särmikäs vuoropuhelu. Nuorisotyöntekijät ja tutkijat kysyvät artikkeleissaan esimerkiksi, mitä ovat nuorisotyön yhteiset menetelmät, käsitteet ja teoriat. Miten kansalaistoiminta nivoutuu nuorisotyön ammattikenttään? Mitä nuorisopolitiikka tarkoittaa käytännön työn kannalta? Mitä nettipalvelut tarjoavat nuorisotiedotukselle, entä millä tavoin mediakulttuuri istuu nuorisotyön käytäntöihin? Miten monikulttuurisuus haastaa nuorisotyön kasvatustehtävää? Kuinka sukupuoli elää nuorisotyössä? Miten nuoret asettuvat nuorisotyön kenttään omine kulttuureineen?

Teos auttaa löytämään uusia toimintaideoita ja menetelmiä nuorisotyön laaja-alaiselle kentälle. Sen avulla voidaan hahmottaa nuorisotyöntekijöiden muuttuvaa toimenkuvaa ja peilata nuorisotyön nykymuotoja sen moninaisiin perinteisiin. Teoksessa valaistaan nuorisotyön suhdetta muihin nuorten kanssa toimiviin ammattikuntiin kuten opetus-, kulttuuri-, sosiaali- ja liikuntasektoreihin. Teos sopii hyvin nuoriso- ja sosiaalialan oppikirjaksi ja kaikkien nuorisoalan ammattilaisten hakuteokseksi.

Tommi Hoikkala ja Anna Sell (toim.): Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmien perustat, rajat ja mahdollisuudet
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura
Painettu kirja on julkaistu 2007, ja kirjasta on otettu uusintapainokset vuosina 2008 ja 2014. 573 s. Hinta 27 euroa.

Kirja on saatavilla maksuttomana sähkökirjana. Teos on Epub-muodossa ja vaatii Adobe Digital Editions -lukuohjelman, joka on useimmilla koneilla. Jos ohjelmaa ei ole, sen voi ladata Adoben verkkosivuilta. Epub-kirjan teknisen toteutuksen teki Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Painetun kirjan voi tilata verkkokaupasta.

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.): Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet

Kenen nuorisotyö? -teos pureutuu 23 artikkelin voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa, mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää, ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. Tekstit antavat vastauksia eri kasvun maisemien pedagogiikoiden sisällöistä, mutta niissä tunnistetaan myös toiminnan aukkoja sekä pulmia. Tekstit kysyvät yhdessä eri pedagogiikoiden eetoksia, ja niissä aprikoidaan, puhutaanko esimerkiksi Ohjaamoissa samoin termein samoista asioita kuin kunnallisessa nuorisotyössä tai järjestöjen sekä muiden palveluntuottajien toimissa. Teoksen ensimmäinen osa kartoittaa nuorisotyön pedagogisia perusteita, toinen osa nuorisotyön konteksteja ja toimintaympäristöjä, ja kolmas osa avaa mahdollisuuksien ovia. Teosta virittävä suuri kysymys on, millä tavoin pedagogiikat ovat nuoria varten. Miten nuoret itse ovat pedagogiikoissa mukana: toimijoina, vai liikkuvatko he kentillä heille tuotettujen palveluiden kuluttajina? Mikä on nuorten rooli palveluissa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.): Kenen nuorisotyö? Yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet (pdf)
Humanistinen ammattikorkeakoulu & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura.
Painettu kirja on julkaistu 2017. 364 s. Hinta 44 euroa.

Painetun kirjan voi tilata verkkokaupasta sekä Humakista.

Kaikki Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisut löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.