Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -sarjan Näkökulmat julkaistu yhtenäisinä koosteina suomeksi ja englanniksi

Eurooppaan alkoi vuodesta 2014 lähtien saapua aiempaa suurempia määriä turvapaikanhakijoita Lähi-idästä, Afrikasta ja Etelä-Aasiasta: Eurostatin arvioiden mukaan turvapaikanhakijoita oli vuosina 2014–2015 yhteensä noin 1 820 000. Suomeen saapuneiden ja Suomesta turvapaikkaa hakeneiden määrät ovat 2000-luvulla olleet vuosittain joitakin tuhansia lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin turvapaikanhakijoita saapui maahan yli 32 000. Tämä, kuten maailmanlaajuinen muuttoliike yleensäkin, koskettaa suurelta osin lapsia ja nuoria: Suomeen syksyllä 2015 saapuneista turvapaikanhakijoista reilusti yli 80 prosenttia oli alle 35-vuotiaita.

Globaaleja muuttoliikkeitä tarkastellaan silti harvoin nuorisopoliittisesta tai nuorisotutkimuksellisesta näkökulmasta. Näin oli myös Euroopan pakolaiskriisissä: huolipuheen ja vastakkainasettelun leimaaman julkisen keskustelun varjoon vaikuttivat jäävän kysymykset nuorten turvapaikanhakijoiden elämänkulusta ja siirtymistä, sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta sekä yksilöiden oikeudesta turvaan.

Tästä tarpeesta syntyi Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-sarjan alaisuudessa ilmestynyt Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitusten kokonaisuus, jossa tuodaan esiin Suomesta turvapaikkaa hakeneiden nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia heidän ensimmäisistä kuukausistaan Suomessa. Kirjoitussarjassa tutkijat ja nuorten turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevät asiantuntijat halusivat monipuolistaa turvapaikanhakijoista käytävää keskustelua, sekä tuoda turvapaikkaa hakeneiden nuorten omaa ääntä kuuluviin.

Kirjoitussarjan taustalla oli Nuorisotutkimusverkoston, Pelastakaa Lapset ry:n ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan (nyk. Valtion nuorisoneuvosto) tutkimus- ja vapaaehtoishanke, jonka puitteissa ryhmä tutkijoita osallistui pääkaupunkiseudulla sijaitsevan nuorten asumisyksikön toimintoihin vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla. Tutkijaryhmään kuuluivat Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola ja Leena Suurpää. Heidän lisäkseen kirjoitussarjaan kirjoitti myös muita tutkijoita sekä muualla Suomessa nuorten turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Kirjoitussarja koostuu esipuheesta, 14:stä aihepiiriä näkökulmasta käsittelevästä asiantuntijakirjoituksesta sekä toimenpide-ehdotuksista nuorten turvapaikanhakijoiden paremman arjen turvaamiseksi. Kirjoitussarja keskittyy etupäässä yksin Suomeen tulleiden, alaikäisten turvapaikanhakijoiden ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin, joita tarkastellaan moninaisista eri näkökulmista: sarja sisältää kirjoituksia muun muassa turvapaikanhakijanuorten arjen rakentumisesta ja sosiaalisista suhteista, heidän traumaattisten kokemustensa synnyttämistä mielenterveyden haasteista ja alaikäisten turvapaikanhakijoiden kuulemiseen liittyvistä oikeuspsykologisista haasteista. 

Alkuperäiset tekstit ilmestyivät loka-joulukuussa 2016. Alun perin suomenkieliset kirjoitukset julkaistaan nyt yhtenäisenä julkaisuna painettuna ja verkkoversiona, minkä lisäksi kirjoituksista on nyt myös saatavilla englanninkielinen käännös. Englanninkielinen julkaisu ilmestyy ainoastaan verkkojulkaisuna.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa
Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (toim.)

ISBN 978-952-7175-41-5 (nid.), ISBN (PDF) 978-952-7175-42-2, 2017, 84 s., 14 euroa.
Julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 195, sarja: Liike
Verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 120, sarja: Liike

Young People in Reception Centres
Veronika Honkasalo, Karim Maiche, Henri Onodera, Marja Peltola & Leena Suurpää (eds.)

Finnish Youth Research Society, Finnish Youth Research Network, Internet publications 121, 2017, ISBN 978-952-7175-43-9, ISSN 1799-9227, 85 pages

Maksuttomat verkkojulkaisut voi ladata verkkokaupasta yllä olevien linkkien takaa. Suomenkielisen julkaisun voi lisäksi tilata painettuna versiona verkkokaupastamme.

Lisätietoja

VTT, tutkijatohtori Veronika Honkasalo
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 555 9409

VTT, tutkijatohtori Marja Peltola
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 050 448 2550