Tuore Näkökulma pureutuu verkkoetnografian haasteisiin kouluruokatutkimuksen kautta

Suomessa ollaan ylpeitä kaikille oppilaille maksuttomasta kouluruokailusta ja sitä pidetään merkittävänä sosiaalisena innovaationa. Kouluruokailuun keskittyvät tutkimus- ja kehittämistoimenpiteet perustuvat kuitenkin usein sen ravitsemukselliseen ja terveydelliseen puoleen. Tällöin kouluruokailun käyttäjien, lasten ja nuorten, kokemukset ja mielipiteet kouluruokailusta jäävät sivuun. Heille kouluruokailussa on kyse paljon muustakin: se tarjoaa myös ajan ja tilan sosiaaliselle toiminnalle ja luokkahuoneiden ulkopuolella tapahtuvalle informaalille oppimiselle. Ruokakasvatuksen tutkija Kristiina Janhonen on tutkinut ruokakasvatusta ja kouluruokailua useista näkökulmista. Yksi näistä on verkkoetnografiaa hyödyntänyt Digital youth − Social media as a site for learning about food and eating -tutkimushanke, jossa hän on tarkastellut nuorten YouTubeen lataamia videoita kouluruokailuun liittyen.

Janhosen tuore Näkökulma-teksti YouTube nuorten toimijuuden ja vertaisoppimisen areenana – verkkoetnografin näkökulma tarkastelee kouluruokailun tutkimuksen ohella myös laajemmin verkkoetnografian nuorisotutkimukselle tarjoamia mahdollisuuksia sekä sen toteuttamiseen liittyviä tutkimuseettisiä haasteita. Verkon eri areenat ovat lapsille ja nuorille arkipäiväisiä ympäristöjä. Samalla ne tarjoavat heille mahdollisuuden omien mielipiteiden esiintuomiseen ja omaehtoiseen sisällöntuotantoon vailla aikuisten asettamia tavoitteita tai rajoituksia. Tutkijoille verkkoympäristöt asettavat uusina tutkimuskenttinä tarpeen ymmärtää tutkittavan ilmiön lisäksi myös käytettävää teknologiaa ja kehittää niiden tutkimukseen soveltuvia analysointi- ja raportointimenetelmiä. Verkkoympäristöjen tutkimus asettaa myös erityisiä tutkimuseettisiä haasteita. Janhonen toivoo kirjoituksessaan verkkoetnografiaa hyödyntävien tutkimusten eettisten näkökohtien monipuolisempaa ja avoimempaa huomioimista osana tutkimusprosessien kulkua. Samalla tuore Näkökulma osallistuu itse tähän keskusteluun ja tarjoaa useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia verkkoympäristöjen tutkimuksen menetelmien kehittämiseen.

Näkökulma pohjautuu KT Kristiina Janhosen yhteistyössä Nuorisotutkimusverkostossa toteuttamaan hankkeeseen Digital youth − Social media as a site for learning about food and eating (2016–2017). Hankkeessa tutkittiin havainnoivan etnografian keinoin nuorten kouluruokailusta omaehtoisesti tuottamia videoita YouTubessa. Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/hankkeet/digital-youth.

Lue uusin näkökulma YouTube nuorten toimijuuden ja vertaisoppimisen areenana – verkkoetnografin näkökulma.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma.  

Lisätiedot

Kristiina Janhonen
KT, tutkija (Ruokakasvatus), Nuorisotutkimusseura
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. +358 50 3017486