Nuorten aikuisten oikeus palveluihin ei aina toteudu

Nuoret aikuiset otetaan huomioon monissa hyvinvointipalveluissa erityisryhmänä. Silti heidän oikeutensa palveluihin jää paikoin toteutumatta. Syitä palvelujen ja tarpeiden kohtaamattomuuteen ovat muun muassa palvelujärjestelmän jäykkyys ja siitä juontuva vaikeus tunnistaa monimutkaisten siirtymien keskellä elävien nuorten aikuisten tarpeita ja elämäntilanteita.

Valtaosa nuorista siirtyy itsenäiseen elämään yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti, mutta osa tarvitsee erilaisia hyvinvointipalveluja arkensa tueksi. Tänään ilmestyvässä uutuusjulkaisussa Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina (toim. Sanna Aaltonen ja Antti Kivijärvi) vastataan kysymyksiin nuorten tarpeiden ja palvelutarjonnan kohtaamisesta sekä hyvinvointipalvelujen kyvystä kiinnittää nuoret osaksi yhteiskuntaa.

Teos kokoaa aiheesta virinnyttä suomalaista tutkimusta yksiin kansiin tarjoten tutkimustietoa sosiaali- ja nuorisopoliittisten linjausten vaikutuksista nuorten aikuisten, pääosin 16–30-vuotiaiden elämään ja arjen valintoihin. Analyysien kohteina ovat erityisesti julkiset sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalvelut.

Kirjan artikkelit osoittavat yhtäältä julkisten hyvinvointipalvelujen yhteiskuntaan kiinnittävän roolin, mutta tekevät toisaalta näkyviksi niihin liittyviä ulossulkevia rakenteita ja käytäntöjä. Palvelutarjonta ei aina kohtaa sellaisten asiakkaiden tarpeita, joiden elämänkulku poikkeaa valtavirrasta. Monissa artikkeleissa osoitetaan, kuinka jo valmiiksi marginaalissa olevien nuorten aikuisten asema palveluissa on heikko ja suhteet palvelujärjestelmään jäävät etäisiksi. Tällainen tieto tulisi ottaa huomioon myös käynnissä olevassa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamistyössä.

Onnistumisten ja ongelmien osoittamisen ohella monet kirjan kirjoittajista tarjoavat kehittämisehdotuksia hyvinvointipalvelujen vahvistamiseksi nuorten aikuisten näkökulmasta. Näitä ehdotuksia ovat muun muassa kohdennettu ja monikanavainen neuvonta sekä riittävästi resursoitu varhainen tuki ja puuttuminen.

Lisätietoa

Sanna Aaltonen, erikoistutkija
VTT, dos., Nuorisotutkimusverkosto
puh. 044 4165300
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Antti Kivijärvi
Tutkija, YTT, Nuorisotutkimusverkosto
puh. 040 062 4689
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teoksen tiedot

Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina (toim. Sanna Aaltonen ja Antti Kivijärvi), ISBN 978-952-7175-48-4, ISSN 1799-9219. Julkaisuja (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura) nro 198, Tiede, 264 s., nid, kl 30.1, 37; 28 euroa

Tilaukset: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat

Kirja tulee myyntiin Helsingissä myös Tiedekirjaan (Snellmaninkatu 13) ja Rosebud Kaisataloon (Vuorikatu 7). Myös muihin kirjakauppoihin kirjaa voi tilata.

Kirjasta keskustellaan tänään perjantaina Helsingin kirjamessuilla Tiedekirjan osastolla 6g70 kello 17 sekä kirja-aamiaisella Qulmassa (Mariankatu 13, Helsinki) keskiviikkona 8.11. klo 8.30. Ilmoittautumiset ja lisätiedot kirja-aamiaisesta.

Sisällys

Hyvinvointipalvelut ja nuoret aikuiset – Ohjausta monimutkaistuneissa siirtymissä 7
Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi

Tarpeiden ja palvelujen kohtaaminen 25
Kokevatko nuoret saavansa tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluja? Tuloksia väestötutkimuksista 27
Sakari Karvonen & Laura Kestilä & Timo M. Kauppinen

Tunnistamisen institutionaaliset kontekstit. Nuoret työttömät aktivointitoimenpiteissä 53
Lotta Haikkola & Lena Näre & Jaana Lähteenmaa

Palvelujärjestelmän ammattilaisten käsitykset oppimisvaikeuksista ja erityisen tuen tarpeesta nuorten siirtymävaiheissa koulutuksesta työelämään 79
Susan Eriksson

Nuorten aikuisten tarpeet ja asiantuntijoiden mahdollisuudet palveluiden suunnittelussa 103
Liisa Häikiö & Yrjö Kallinen

Venäläistaustaisten lapsiperheiden kertomukset peruspalveluiden käytöstään Suomessa 127
Eveliina Heino

Asiakkuuden marginaalit 149

Januskasvoinen portinvartija: ohjaus tukena ja kontrollina julkisissa palveluissa 151
Sanna Mäkinen & Terhi Halonen

’Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa’ – Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta 173
Elina Pekkarinen

Metelin, kohinan ja hiljaisuuden kohtaaminen hyvinvointipalvelujen haasteena 199
Sanna Aaltonen & Noora Hästbacka & Antti Kivijärvi

’Onks käyntii ja onks kyytii?’ Nuorille merkitykselliset palvelut syrjäseudulla 221
Ville Pöysä & Sari Tuuva-Hongisto

Kuluttaja, kansalainen, asiakas – Nuoren asema palvelun näyttämöillä ja taustatiloissa 237
Eliisa Kylkilahti

Kirjoittajat 258
Tiivistelmä 259
Abstrakt 261
Summary 263