Uutuusteos valottaa maanpuolustuksen merkitystä suomalaisuuden rakentajana

Maan puolustaminen on paljon muutakin kuin pelkkää aseellista sodankäyntiä, selviää suomalaista maanpuolustusta käsittelevää tutkimusta kokoavassa kirjassa. Se sisältää myös erilaisten arvojen ja periaatteiden puolustamista, jotka kukin arkisessa elämässä näkee arvokkaana Suomelle ja suomalaiselle yhteiskunnalle. Maanpuolustuksen teemat linkittyvät myös vahvasti suomalaisuuteen ja siitä kerrottuun tarinaan, toteavat 27.10. kirjamessuilla julkaistavan Puolustuslinjalla-kirjan toimittajat Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen.

Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta -teoksessa pureudutaan maanpuolustuksen ja asevelvollisuuden tutkimuksen kenttään. Kirjan toimittajat kokivat omissa maanpuolustusta koskevissa tutkimushankkeissaan, että maanpuolustukseen liittyvä tutkimuskenttä on sirpaloitunut ja dialogi tutkimusta tekevien tutkimuskenttien ja tahojen välillä voi olla olematonta.

“Ajan saatossa Suomi-kuva ja käsitys suomalaisuudesta on muuttunut, jolloin myös maanpuolustuksesta keskustellaan entistä laaja-alaisemmin. Näin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna onkin ajankohtaista tarkastella, millaista on asevelvollisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvä keskustelu sadan vuoden itsenäisyyden jälkeen”, Teemu Tallberg toteaa.

Julkaistava teos kokoaa yhteen monipuolisesti yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta. Eri näkökulmista ja tutkimustraditioista aihetta lähestyvä kokoelmateos valottaa sitä, miten suomalainen maanpuolustus ja asevelvollisuus ovat osaltaan jäsentämässä suomalaisuuden tarinaa ja kokemuksia. Kirjan kirjoittajilla ei ole yhtenäistä teemaa tai näkökulmaa, vaan jokainen artikkeli lähestyy aihetta hieman erilaisesta näkökulmasta. Artikkelit käsittelevät muun muassa homoseksuaalisuutta armeijassa, siviilivastarintaa, hävittäjien mediakuvastoa, armeijablogeja, maanpuolustustahtoa ja maanpuolustuksen kulttuurihistoriaa.

Artikkelit nostavat esiin keskustelua siitä, millaista maanpuolustukseen liittyvää tutkimusta Suomessa tehdään sekä yliopistoissa, eri tutkimusyhteisöissä että Puolustusvoimien sisällä.

Helsingin kirjamessuilla kirjasta keskustellaan Tiedekirjan osastolla 6g70 perjantaina 27.10. kello 16 otsikolla “Marski, tuntematon ja sodan muistaminen”. Keskustelemassa Teemu Tallberg ja Tuomas Tepora.

Keskustelu jatkuu kirja-aamupäivässä 22. marraskuuta klo 9.30.

Kirjasta on tulossa myös sähköinen versio osoitteeseen http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut.

Lisätietoja

Teemu Tallberg
Professori, Maanpuolustuskorkeakoulu
puh. 0299 530 490
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anni Ojajärvi
Tutkija
puh. 050 570 4765
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiia Laukkanen
Tutkija (vanhempainvapaalla)
puh. 045 1230 775
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Teoksen tiedot

Puolustuslinjalla. Yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta (toim. Teemu Tallberg, Anni Ojajärvi ja Tiia Laukkanen)
Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 197,
Kenttä, Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja
122, Kenttä, ISBN 978-952-7175-46-0 (nid.), ISBN 978-952-7175-47-7 (PDF), ISSN 1799-9219 (nid.), ISSN 1799-9227 (PDF), nid., 230 s., Kl 30.1, 90; 28 euroa

Tilaukset: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat

Sisällys

Johdanto 7
Yhteiskuntatieteellinen ja historiallinen asevelvollisuustutkimus 19

Armeijakokemusten jatkuvuuksia
Anders Ahlbäck 21

Inttielämää verkossa: varusmiespalvelus nuorten ylläpitämissä blogeissa
Tiia Laukkanen 48

Virallisesti hyväksyttyjä, epävirallisesti ulossuljettuja – homo- ja bi-miesten kokemuksia varusmiespalveluksesta
Minna Lindqvist 67

Maanpuolustustahto ja taistelutahto suomalaisessa asevelvollisuusarmeijassa
Jarkko Kosonen, Teemu Tallberg, Jenni Harala & Petteri Simola 92

Maanpuolustuksen yhteiskuntatieteellinen tutkimus 125

Toisen maailmansodan muistokulttuuri – kommunikatiivisesta muistamisesta kulttuuriseen muistiin
Tuomas Tepora 127

Hävittäjät maatamme puolustamassa – HX-Hävittäjähankkeen markkinointivideoiden tarinat
Noora Kotilainen 145

Yhteiskunnallinen turvallisuustyönjako: miten tutkia maanpuolustusta toimintana ja sosiaalisina suhteina?
Teemu Tallberg 181

Aseettomasta vastarinnasta kansalaisvastarintaan?
Mika Hyytiäinen 204

Kirjoittajat 226
Tiivistelmä 228
Abstrakt 229
Abstract 230