Nuorisotyön kenttä murroksessa: minne katosivat nuorisotalojen asiakkaat?

Humak ja Nuorisotutkimusseura

Tänään Jyväskylässä julkistettava teos Kenen nuorisotyö – yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet pureutuu 23 artikkelin ja 34 kirjoittajan voimin nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan moninaisiin kenttiin. Artikkeleissa pohditaan, mitä nuorisotyön ja yhteisöpedagogiikan ammattimaisuus tarkoittaa ja mitä ammattitaitoinen toiminta sisältää ja millä tavoin se liittyy asiantuntijuuksiin. Tekstit antavat vastauksia eri kasvun maisemien pedagogiikoiden sisällöistä, mutta niissä tunnistetaan myös toiminnan aukkoja sekä pulmia. Joukossa on myös yksi kaunokirjallinen helmi kolmeen osaan jaettuna.

Kirjan tekstit kysyvät yhdessä eri pedagogiikoiden eetoksia, ja aprikoidaan puhutaanko esimerkiksi Ohjaamoissa samoin termein samoista asioita kuin kunnallisessa nuorisotyössä tai järjestöjen sekä muiden palveluntuottajien toimissa. Teoksessa myös ihmetellään, mitä kaikkea käsite yhteisö voi tarkoittaa vai tarkoittaako se mitään.

Teoksen ensimmäinen osa kartoittaa nuorisotyön pedagogisia perusteita, kakkososa nuorisotyön konteksteja sekä toimintaympäristöjä, kolmonen avaa mahdollisuuksien ovia. Teosta virittävä suuri kysymys on: millä tavoin pedagogiikat ovat nuoria varten? Miten nuoret itse ovat pedagogiikoissa mukana toimijoina, vai liikkuvatko he kentillä heille tuotettujen palveluiden kuluttajina? Mikä on nuorten rooli palveluissa? Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

Kirja auttaa toimialan toimijoita asettamaan nuorisotyön yhteyksiinsä kentän murroksessa. Esimerkiksi alueellinen nuorisotyö tarkoittaa entistä vahvemmin alueellisesti yhteisöllistä toimintaa. Se voi olla seinätöntä ja liikkuvaa. Nuorisoala on suhteellisen pieni toimiala, jolle notkeus on toiminnan ominaislaatua. On linjattu pitkään, että moniammatillinen työ korvaisi sektorilähtöisen työn. Muutos sujuu kuitenkin kankeasti ja palvelujärjestelmäkeskeisesti. Mitä nuorisotyön notkea ammatillisuus merkitsee esimerkiksi alueellisesti moninaisessa Jyväskylässä? Onko Tikkakosken dynamiikka sama kuin Jyskän, asettuuko Kuokkala samaan prismaan kuin Keltinmäki tai Säynätsalo? Nämä ovat esimerkinomaisia kysymyksiä, jotka nousevat seutukunnan ominaispiirteistä. Vastaava kysymys voidaan asettaa valtakunnallisesti. Millainen on nuorisotyön mosaiikki? Onko nuorisotyön ydintehtävä sama kaikilla alueilla? Mitä se on ja miten sitä tehdään? Onko yhteisöpedagogi tai nuorisotyöntekijä ryhmädynaamisen osaamisen jonglööri? Miten nuorisotyö painottuu kaikille ennalta ehkäisevään työhön nuorten vapaa-ajalla, miten korjaavaan yksilöihin keskittyvään työhön eri instituutioiden liepeillä tai niiden sisällä? Ja mitä kaikkea nuorisotyön nuorilähtöisyys voikaan tarkoittaa?

Teos soveltuu oppikirjaksi ja oppimateriaaliksi yhteisöpedagogiikan, nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opetukseen. Teoksen kirjoittajakunta koostuu kentän teräväkynäisimmistä toimijoista sekä monitieteisestä tutkijakunnasta.

Lisätietoja:

Tommi Hoikkala
Tutkimusprofessori, Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 5425446

Johanna Kuivakangas
Yliopettaja, Humak
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 020 7621 273

Teoksesta on tulossa myös verkkoversio.

Tommi Hoikkala & Johanna Kuivakangas (toim.) Kenen nuorisotyö – yhteisöpedagogiikan kentät ja mahdollisuudet. ISBN 978-952-456-278-2 (painettu), ISBN 978-952-456-279-9 (verkkojulkaisu)
ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu)
Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 42 & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 196. 364 s., nid, 44 euroa.

Tilaukset Humakista tai Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat.

Sisällysluettelo

Jukka Määttä: Esipuhe 9
Tommi Hoikkala ja Johanna Kuivakangas:
Repa, Kirsti ja maisteri nuorisopedagogiikoiden pyörteissä – johdanto 10

Nuorisotyön pedagogiset perustat 33
Juha Nieminen ja Päivi Honkatukia: Nuorisokysymyksen rakentuminen – neljä näkökulmaa 35
Petri Cederlöf: Eetos, ihminen ja etiikka – näkökulmia nuorisotyöstä ja nuorisotyölle 52
Elina Nivala ja Sanna Ryynänen: Sosiaalipedagoginen viitekehys nuorisoalan työssä 75
Vesa Nuorva: Nuorisotyö palkitsee ja haastaa – kirkon nuorisotyönohjaajien tähtihetkiä ja kipupisteitä.93
Tomi Kiilakoski ja Viljami Kinnunen: Talolta kaduille – yhteisöllinen nuorisotyö työmuotona.103
Tiina Nikkola ja Heidi Elmgren: Ryhmän pimeä puoli – miten elää ryhmän arvaamattomuuden kanssa? 126
Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista - Osa I 139

Nuorisotyön kontekstit ja toimintaympäristöt 153
Reetta Leppälä ja Sari Virkkala: Kirkollisuus yhteisöpedagogien työkenttää rikastuttamassa 155
Elsa Saarikkomäki ja Päivi Honkatukia: Nuorten kohtaaminen vartiointityössä – kontrollia, huolenpitoa, turvaa vai näitä kaikkia172
Tiina Valkendorff, Petteri Huuskonen ja Essi Ruuskanen: Seinättömän nuorisotyön mahdollisuuksia – kuvaus osallistavasta toimintakokeilusta 183
Marjo Kolehmainen: Valmennus työpajalla yhteisöpedagogin otteella – neljä kovaa koota ja iso "älli” 194
Anna Tiitinen ja Vappu Turunen: Nuorisotyötä kirjastoissa.205
Heikki Lauha, Suvi Tuominen, Jani Merikivi ja Päivi Timonen: Minne menet, digitaalinen nuorisotyö? 218
Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista – Osa II 230

Mahdollisuudet 245
Tiina Valkendorff ja Markus Söderlund: Yhteisöpedagogi turvapaikanhakijatyössä 247
Pekka Räihä ja Antti Juvonen: Tietotekniikka ei löydä tietä opettajankoulutukseen – esimerkkinä pianonsoiton opetus 262
Elsi Vuohelainen ja Mari Tapio: Hyvän kautta! Yhteisöpedagogi ja hyvinvoinnin edistäminen 283
Anu Gretschel: Nuorisotyön tarpeellisuutta kuntapäättäjille perustelemassa: ehdotus arvioinnin menetelmäpaketiksi 295
Hanna Kiuru: Nuoren elämä suhteisena ja yhteisöasiantuntijuuden tarve – tarkastelu case itsetuhon kautta 305
Pia Lundbom ja Teppo Eskelinen: Nuorisolaisten kanssakulkijana, globaalina puurtajana 315
Elina Tiilikka: Talo numero viisitoista - Osa III 321
Liite:
Tommi Hoikkala: Nuorisotutkimusverkoston tiekartta 332

Kirjoittajat 363