Nuorisotutkimus-lehden tuplanumero Taide-teemasta on ilmestynyt

Nuorisotutkimus-lehden Taide kuuluu kaikille -teemanumero on ilmestynyt kaksoisnumerona 1–2/2017. Teemanumeron lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama ArtsEqual -tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia, miten taide voi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia. Kulttuurisen nuorisotyön, taiteen, henkilökohtaisen koetun elämän ja yhteiskunnan suhde on yksi lähtökohta tälle teemanumerolle. Mukaan on kutsuttu kirjoittajia, jotka käsittelevät nuorten taidetoimintaa muun muassa sukupuolen, alueellisuuden, tasa-arvon, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kautta.  Teemanumerossa kohdistetaan katse myös nuoriso- ja taidekasvatuksen pedagogiseen perustaan. Teemanumeron ovat toimittaneet Pia Houni, Anne Pässilä ja Lauri Väkevä.

Taide-teemanumeron aloittaa Anna Kuoppamäen ja Fanny Vilmilän artikkeli, joka pohjautuu kahdeksantoista musiikkiopistoissa ja kulttuurisen nuorisotyön piirissä opiskelleen nuoren haastatteluihin. Ari Sivenius ja Iina Friman tarkastelevat artikkelissaan, miten kuvataideprojekti osallistaa nuoria tarkastelemaan omaa elämäänsä kuvin ja sanoin. Kolmannessa artikkelissa Helena Oikarinen-Jabai tarkastelee Helsingissä toteutettua somalitaustaisten nuorten osallistavaa performatiivista tutkimusprojektia, jossa toteutettiin erilaisia esityksiä, kuten näyttelyitä, videoita ja kirjoja. Oona Myllyntauksen, Sari Karttusen, Inkeri Ruokosen ja Heikki Ruismäen artikkeli käsittelee norjalaisen lukion toisen luokan oppilaiden näkemyksiä koulunsa julkisesta taiteesta.

Riikka Åstrand kirjoittaa katsauksessaan Myrsky-hankkeesta, jota voi pitää merkittävänä avauksena tuoda nuorten arkeen taiteen tekemisen mahdollisuuksia. Puheenvuorojen ketjun aloittavat Katja Kontturin ajatukset taideaineiden merkityksestä nuorten identiteetllle. Satu Olkkonen ja Isto Turpeinen pohtivat  pedagogiikkaa. Anne Pässilä pohjustaa nuorten aikuisten puheenvuoron, joka on video viranomaisten kohtaamisesta, Laura Mellanen piirtää esiin kuvan taiteilijasta ohjaustyössä, Joona Veijanen kertoo omasta teatteriharrastuksestaan, Petter Korkman käsittelee nuorten biisityöpajoja, jotka kulkevat nimellä RIMLAB ja Pia Houni kuvaa kaupungin ja taiteen välistä suhdetta.

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/lehdet/1636-nuorisotutkimus-1-2-2017

 

Nuorisotutkimus-lehti on nyt myös Facebookissa: https://www.facebook.com/nuorisotutkimus/