Ehdota teemanumeroa Nuorisotutkimus-lehteen!

Nuorisotutkimus-lehti julistaa kutsun teemanumeroiden toimittamiseen (DL 1.10.2017). 

Teemanumeroiden on tarkoitus keskittyä uuteen, tärkeään tai käsittelemättä jääneeseen nuorisotutkimuksen alaan. Myös lapsuudentutkimukselliset ehdotukset ovat tervetulleita. Teemanumerot voivat käsitellä erilaisia lapsuuteen ja nuoruuteen liittyviä teemoja, kuten kulttuureja, elinoloja, palveluja tai lapsi- ja nuorisopoliittisia kysymyksiä. Teemanumerot voivat olla myös teoreettisia, käsitteellisiä tai metodologisia avauksia. Myös ajankohtaisia lapsi- ja nuorisopoliittisia kysymyksiä käsittelevät teemanumerot ovat tervetulleita. Teemanumeroehdotuksissa voi nimetä mahdollisia kirjoittajia, mutta teemanumeroiden toivotaan olevan avoimia kaikille.

Teemanumero muodostaa oman, selkeästi erottuvan kokonaisuutensa lehdestä. Tässä kutsussa hyväksytään 2–3 teemanumeroehdotusta, joiden ensimmäinen mahdollinen julkaisuajankohta on vuonna 2019. 

Teemanumeron toimittajia pyydetään tekemään kirjallinen ehdotus lehden toimituskunnalle. Ehdotuksen (1200–1500 sanaa) tulee sisältää seuraavat asiat:

  • Päävastuussa olevan toimittajien nimet, yhteystiedot, taustaorganisaatio sekä päävastuussa olevan toimittajan lyhyt ansioluettelo
  • Abstraktin, joka sisältää työotsikon sekä kuvauksen teemanumeron sisällöstä

Teemanumeroon mahtuu esimerkiksi 3–5 artikkelia (50 000 merkkiä), 1–2 katsausta (30 000 merkkiä) ja 3–5 puheenvuoroa (15 000 merkkiä) ja mahdollisuuksien mukaan teemaan liittyviä kirja-arvioita. Hyväksytyn teemanumeroehdotuksen kaikki tutkimusartikkelit käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin.

Teemanumerot toimitetaan yhteistyössä Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan kanssa. Hyväksyttyjen teemanumeroehdotusten toimittajat vastaavat kirjoittajakutsujen lähettämisestä/tiedottamisesta yhdessä lehden kanssa. Teemanumeroiden toimittajien vastuulla on artikkelien ensimmäinen kommentointi, toisen vertaisarvioijan ehdottaminen (toista ehdottaa toimituskunta), normaalia pääkirjoitusta laajemman johdannon kirjoittaminen, yhteydenpito kirjoittajien, lehden toimituskunnan ja arvioijien kanssa. Teemanumeroiden toimittajien on myös huolehdittava siitä, että artikkelien tarjoajat ovat tutustuneet toimitusprosessiin. Lisäksi teemanumeroiden toimittajilla on erityinen vastuu alkuvaiheen kommentoinnissa, jonka avulla kokonaisuudesta saadaan luotua yhtenäinen ja uusia näkökulmia avaava.

Teemanumeroprosessi etenee seuraavasti: 1) toimituskunta hyväksyy teemanumeroehdotuksen 2) hyväksyttyjen teemanumeroehdotusten toimittajat kokoavat numeroehdotuksen artikkelit sopivaksi katsomallaan tavalla 3) teemanumeron toimittajat arvioivat artikkelit ja sopivat mahdollisista muokkauksista 4) artikkelit menevät ulkopuolisille vertaisarvioijille. Lisäksi lehden toimituskunta kommentoi artikkeleita 5) hyväksymispäätös tehdään vasta vertaisarvioinnin ja tehtyjen korjauksien jälkeen. Vertaisarviointikierroksia voi olla useampia kuin yksi. Lopullisen päätöksen artikkelien hyväksymisestä tekee toimituskunta yhteistyössä vierailevien toimittajien kanssa. 6) Lopullisen päätöksen koko teemanumeron hyväksymisestä tekee toimituskunta.

Teemanumeroiden ehdottajat voivat ottaa yhteyttä lehden päätoimittajaan ennen teemanumeroehdotuksen lähettämistä. Alustava keskustelu ei kuitenkaan tarkoita teemanumeron hyväksyntää.

Lähetä teemanumeroehdotukset päätoimittaja Lotta Haikkolalle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
ja toimitussihteeri Tanja Konttiselle (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) viimeistään
1.10.2017. Päätös teeman hyväksymisestä tehdään viimeistään marraskuun 2017 aikana.

www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotutkimus-lehti