Sinikka Aapola-Kari Nuorisotutkimusverkoston tutkimusjohtajana vuoden 2017 loppuun

Nuorisotutkimusseuran hallitus on valinnut VTT, dosentti Sinikka Aapola-Karin jatkamaan Nuorisotutkimusverkoston ma. tutkimusjohtajan tehtävässä vuoden 2017 loppuun. Aapola-Kari on hoitanut tehtävän sijaisuutta tammikuusta lähtien.

Aapola-Kari on työskennellyt Nuorisotutkimusseurassa erikoistutkijana vuodesta 2014 alkaen koordinoimassaan Nuoret ajassa - laadullinen pitkittäistutkimus nuorista -hankkeessa. Nuorisotutkimusseuraan hän siirtyi Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton toiminnanjohtajan tehtävästä. Aapola-Karilla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus tutkimus-, opetus- ja hallintotehtävistä mm. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella ja Nuorisotutkimuksen yliopistoverkostossa YUNET:issa. Hänen keskeisimmät tutkimusalueensa koskevat mm. ikää ja elämänkulkua, nuorten vertaissuhteita, koulutusta ja kasvatusta sekä sukupuolta.

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajan vakituinen tehtävä on haettavana 18.8.2017 asti. Tehtävä vapautui aiemman tutkimusjohtajan Leena Suurpään siirryttyä Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtajaksi. Uuden tutkimusjohtajan on määrä aloittaa tehtävässään vuoden 2018 alussa.