Nuoret eivät ole poliittisesti apaattisia – suosituksia oikeistopopulismin hillitsemiseksi nuorten keskuudessa

Oikeistopopulismista on tullut Euroopassa 2000-luvulla merkittävä poliittinen voima, joka horjuttaa hallituksia ja uskoa länsimaiseen, edustukselliseen parlamentaariseen demokratiaan perustuvaan poliittiseen järjestelmään. Oikeistopopulismi on osa poliittisen kentän muutosta, josta merkkeinä pidetään muun muassa Britannian Brexitiä, Donald Trumpin nousua USA:n presidentiksi, Marine le Penin menestystä Rankan presidentinvaaleissa ja meillä Suomessa Perussuomalaisten menestystä kaksissa perättäisissä eduskuntavaaleissa (2011 ja 2015). Yhteiskuntatieteilijät, poliittiset kommentaattorit, poliitikot ja ”tavallinen kansa” keskustelevat populismista yleensä ja erityisesti oikeistopopulismista, sen luonteesta, syistä ja seurauksista.

Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi -kirja osallistuu tähän keskusteluun selventämällä oikeistopopulismin merkitystä ja sisältöä sekä myös esittämällä näkemyksiä oikeistopopulismin syistä. Kirjan toimittajien näkemys on, että populismi yleensä nousee kansalaisten pettymyksestä poliittisiin puolueisiin ja poliitikkoihin, jotka eivät ole kyenneet turvaamaan kansalaisten mielestä riittävästi heidän aineellisia tarpeitaan ja osallistumismahdollisuuksiaan. Oikeistopopulismi on noussut syntipukkiajattelun kautta. Kansalaiset syyttävät vaikeuksistaan poliitikkojen lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajia.

Kirjan lähestymistapa on pragmaattinen: keskiössä on suomalaisnuorten ja oikeistopopulismin suhteen tarkastelu. Suomessa on yhtäältä väitetty nuorten olevan poliittisesti apaattista ja välinpitämätöntä ja toisaalta pelätty, että nuoret aktivoituvat väärällä tavalla: oikeistopopulismin tukijoiksi. Ensimmäinen väite ei pidä paikkaansa: nuorten yhteiskunnalliset vaikuttamispyrkimykset eivät näy korkeina äänestysprosentteina, mutta he eivät ole myöskään passiivisia. Perinteisen kyselytutkimuksiin perustuvan politiikan tutkimuksen ei kuitenkaan ole mahdollista tavoittaa nuorten aktiivisuuden monia muotoja yhtä laajasti kuin tässä laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävässä teoksessa. Teoksessa tarkastellaan suomalaisnuorten näkemyksiä ja kokemuksia oikeistopopulismista, puolueista, suvaitsevaisuudesta, etnisistä vähemmistöistä ja muita ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Empiiristen lukujen perusteella teoksessa esitetään politiikkasuosituksia oikeistopopulistisen ideologian hillitsemiseksi suomalaisnuorten keskuudessa. Teos perustuu vuosina 2011–2015 toteutettuun laajaan kysely-, haastattelu- ja etnografiseen tutkimukseen, joka tehtiin Suomen lisäksi myös kolmessatoista muussa Euroopan maassa.

Kirjan politiikkasuositukset oikeistopopulismin hillitsemiseksi nuorten keskuudessa:

1. Poliitikkojen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nuorisolle tärkeisiin asioihin (esimerkiksi nuorisotyöttömyyteen ja opiskelumahdollisuuksiin), ja heidän tulisi ilmaista mielipiteensä tavalla, jota nuoretkin ymmärtävät.

2. Nuorten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

3. Tietoa maahanmuuttopolitiikasta tulisi lisätä, jotta nuorten ennakkoluulot vähenisivät.

4. Monikulttuurista nuorisotyötä tulisi lisätä, jotta monikulttuurisuus vahvistuisi nuorten arkielämässä (nuorisotaloilla, naapurustoissa, lähiöissä, kouluissa, työpaikoilla…).

5. Kulttuurista tietoa vähemmistökielistä, -kulttuureista ja -tavoista tulisi lisätä kouluopetuksessa.

6. Oppilaitosten opetussuunnitelmia ja toimintakulttuuria on uudistettava, jotta ne tukevat lasten ja nuorten kansalaispätevyyden muodostumista paremmin.

7. Vertailevaa, monimenetelmällistä nuorisotutkimusta on lisättävä Suomessa.

Julkistustilaisuus

Ilmoittautuminen julkistustilaisuuteen on tarjoilun osalta päättynyt, mutta klo 13 alkavaan tilaisuuteen mahtuu vielä. Ilmoittautumista ei tarvita.

Kirjan toimittajien esittelypuheenvuoro julkistustilaisuudessa ke 24.5. klo 13.00 on katsottavissa netissä myös jälkikäteen osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=R1zNCowf5F0.

Teoksen tiedot

Vesa Puuronen ja Kari Saari (toim.) Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. ISBN 978-952-7175-32-3, ISSN 1799-9219, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 192, sarja: Tiede, nid., 316 s., 28 euroa.

Tilaukset Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

Lisätietoja

Professori Vesa Puuronen
Oulun yliopisto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Tutkija Kari Saari
Juvenia-yksikkö / Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sisällysluettelo

I Johdanto 7
1. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen, oikeistopopulismi ja nativismi 7
Vesa Puuronen & Kari Saari

II Nuorten kansalaisuus ja osallistuminen 23
2. Nuorten käsityksiä demokratiasta, tasa-arvosta ja hyvinvointivaltiosta 23
Kari Saari & Vesa Puuronen
3. Nuorten käsityksiä politiikasta ja puolueista 51
Kari Saari
4. Nuorten osallistuminen Euroopassa 79
Niko Eskelinen & Samuli Neuvonen
5. Nuorten poliittinen ja yhteiskunnallinen osallistuminen 105
Katja Lötjönen

III Oikeistopopulismi ja nativismi 135
6. Nuorten suhde etnisiin vähemmistöihin 135
Niko Eskelinen & Samuli Neuvonen & Kari Saari
7. Perussuomalaiset nuoret, oikeistopopulismi ja nativismi 169
Nikolas Alvela
8. ”Mamu keskustelu ilman sensuuria (Lieksa)” – Facebook-ryhmä moraalisen paniikin kohteena 193
Elina Niemi
9. Hommaforumin ideologia 223
Vesa Puuronen

IV Pohdinta 251
10. Nuoret, osallistuminen ja oikeistopopulismi 251
Vesa Puuronen & Kari Saari
11. Jälkikirjoitus: politiikkasuosituksia 263
Kari Saari & Vesa Puuronen

Loppuviitteet 269
Lähteet 283
Liitteet 303
Tiivistelmä 309
Sammandrag 311
Abstract 313
Kirjoittajatiedot 315