Tiiviit suhteet vanhempiin suojaavat nuoria moninaisilta hyvinvointia uhkaavilta riskeiltä

Keskusteltaessa sosiaalisesta kontrollista perhesuhteissa korostuvat usein lapsiin kohdistuva väkivalta tai vanhempien ja lasten väliset konfliktit. Nuorisotutkimusverkostossa viime vuonna päättyneessä GENESO-tutkimushankkeessa tarkasteltiin myös sosiaalisen kontrollin myönteisiä ulottuvuuksia, kuten välittämistä, tukemista ja turvallisten rajojen asettamista. Tässä suhteessa kantaväestön ja maahanmuuttajataustaisten nuorten suhteet vanhempiinsa osoittautuivat varsin samankaltaisiksi: läheisiksi, tukeviksi ja varsin ”tavallisiksi”. Perheissä sosiaalinen kontrolli ilmeni usein keskusteluina ja neuvotteluina rajoista, ja sääntöjä koskevia erimielisyyksiä ratkotaan kaikenlaisista taustoista tulevissa perheissä.

Huolenpitoon perustuvan sosiaalisen kontrollin on toistuvasti osoitettu suojaavan lapsia ja nuoria erilaisilta riskeiltä, kuten päihteidenkäytöltä tai rikollisuudelta. Vastaavasti vanhempien sosiaalisen kontrollin katkokset altistavat nuoria monenlaisille hyvinvoinnin vajeille.

Tuoreessa Näkökulma-kirjoituksessaan tutkijat peräänkuuluttavatkin nuorten sukupolvisuhteiden suojaavien vaikutusten nykyistä parempaa huomiointia koulutus- ja oikeusjärjestelmässä sekä muussa viranomaistoiminnassa. Erityisesti maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta koskevassa keskustelussa sosiaalisen kontrollin myönteisten ulottuvuuksien tunnistamisesta olisi hyötyä. Maahanmuuttajataustaisten nuorten rikollisuutta selitetään usein esimerkiksi kulttuurisen sopeutumattomuuden tai taloudellisen eriarvoisuuden näkökulmista, mutta kyse voi olla myös sukupolvisuhteisiin liittyvistä kysymyksistä tai katkoksista.

Kirjoitus nojaa Nuorisotutkimusverkostossa vuosina 2012–2016 toteutettuun Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus (GENESO) -tutkimushankkeeseen, jonka tulokset monipuolistavat keskustelua sosiaalisesta kontrollista erityisesti maahanmuuttajataustaisissa perheissä. Hankkeessa tarkasteltiin sukupolvien välisiä neuvotteluja sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta nuorten monikulttuurisissa elinpiireissä: perheissä, lähiyhteisöissä, vertaissuhteissa ja suomalaisen yhteiskunnan instituutioissa. Hankkeen johtajana toimi professori Johanna Niemi Helsingin yliopistosta ja tutkijoina työskentelivät Veronika Honkasalo, Päivi Honkatukia, Anu Isotalo, Suvi Keskinen, Antti Kivijärvi, Martta Myllylä, Marja Peltola ja Hannele Tolonen. Nuorisotutkimusverkostoon sijoitettua hanketta rahoitti Suomen Akatemia.

Lue uusin näkökulma Enemmän samanlaisia kuin erilaisia: maahanmuuttajataustaisten nuorten sukupolvisuhteissa niukasti erityispiirteitä.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma.

Lisätiedot

YTT, tutkija Antti Kivijärvi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 062 4689