Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu 2017

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäytetyön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimusseura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnoilla. Palkinnot jaetaan marraskuussa 2017 Oulussa järjestettävien Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

Vuoteen 2012 asti kilpailu on toteutettu gradu-kilpailuna. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina: perustutkinnon opinnäytteet ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytteet.  Vuonna 2017 opinnäytekilpailuun voivat osallistua ammattikorkeakoulun perustutkintoon liittyvät opinnäytteet.

Molempien sarjojen voittajat palkitaan 1000 euron palkinnolla, joiden lisäksi sarjoissa jaetaan kaksi kunniamainintaa. 

Kilpailuun voi lähettää alla olevat kriteerit täyttäviä opinnäytteitä:

1) Pro gradu -sarja

Työ on hyväksytty 1.1.2016–9.6.2017 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti) ja sen arvosana on vähintään magna cum laude tai 4. Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna.

Työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla nuorisotutkimuksellinen lähestymistapa eli:

  • Työssä on oltava ainakin yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorten elämän kannalta merkittävä ilmiö, kohderyhmänä nuoret tai pohdintaa nuoruudesta elämänvaiheena. Lisäksi työn innovatiivisuus katsotaan eduksi; työn olisi hyvä tuoda uutta näkökulmaa, metodologista kehittelyä, teoreettista oivallusta tai ilmiöitä nuorisotutkimuksen piiriin.
  • K.o. opinnäytetyön tulee selkeästi liittyä nuorisotutkimukselliseen keskusteluun.

2) AMK-sarja

Työ on hyväksytty ammattikorkeakoulututkinnon perustutkinnon opinnäytetyöksi 1.1.2015–9.6.2017 välisenä aikana (kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti). Työn arvosana on vähintään 4 (kiitettävä). Aiemmin kilpailuun osallistuneet opinnäytteet eivät voi osallistua siihen tänä vuonna. 

Kilpailuun hyväksyttävän työn tulee käsitellä nuoria, nuoruutta tai nuorten kanssa toimivia. Työssä on lisäksi oltava yhtenä keskeisenä teemana jokin nuorisotyön ja/tai nuorisopolitiikan kannalta merkittävä ilmiö tai pohdintaa nuorisotyön tai -politiikan kehittämisestä. Myös tässä sarjassa työn innovatiivisuus katsotaan eduksi.

Epäselvissä tapauksissa Nuorisotutkimusseuran hallituksen asettama arviointiraati päättää, täyttääkö kilpailuun lähetetty työ edellä mainitut ehdot.

Osallistumisohjeet

Opinnäytetyön on oltava Nuorisotutkimusseurassa perjantaihin 9.6.2017 klo 16 mennessä (päivä korjattu). Työn voi lähettää joko opinnäytetyön tekijä itse tai esimerkiksi hänen ohjaajansa, kuitenkin tekijän suostumuksen varmistaen.

Opinnäytteet toimitetaan sähköisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Sähköpostiviestit kuitataan vastaanotetuiksi viimeistään viikon kuluttua lähettämisestä. 

Opinnäytetyön ohessa on toimitettava seuraavat tiedot:

  • tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puhelinnumero)
  • maininta, mistä oppilaitoksesta työ on peräisin, kuka on työn ohjaaja, mikä on työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
  • virallinen tiivistelmäsivu (ei tarvitse toimittaa erillisenä tiedostona vaan opinnäytetyön yhteydessä oleva riittää).

HUOM! Opinnäytetyön sisäsivuilta tulee poistaa nimet ja muut tunnistetiedot (mukaan lukien tiedot oppilaitoksesta, jossa työ tehty), jotta arviointi voidaan tehdä anonyymisti. Älä kuitenkaan poista tietoja kansisivulta.

Osallistumalla kisaan tekijä antaa suostumuksensa opinnäytetyön luovutukseen arkistoitavaksi Nuorisotiedon kirjastoon, josta ne ovat myös lainattavissa, sekä työn julkaisuun Nuorisotutkimusseuran internet-sivujen kautta, mikäli työ palkitaan.

Lisätietoja

Suunnittelija Sarianne Karikko
Nuorisotutkimusseura ry.
puh. 020 755 2657
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.