Nuorisotutkimusseura kutsuu tutkijoita tekemään ehdotuksia saamelaislapsuutta ja -nuoruutta käsittelevästä toimitetusta teoksesta

Nuorisotutkimusseuran tavoitteena on kehittää monitieteistä nuorisotutkimusta sekä tarjota nuoria koskevia tutkimuksia ja näkökulmia yhteiskunnan eri toimijoille. Samaten seuran päämääränä on tarkastella kriittisesti tutkimuksen katvealueita ja nostaa tutkimuksen ja keskustelun valokeilaan vähän tutkittuja ryhmiä. Tällä kutsulla Nuorisotutkimusseura haluaa nostaa esiin saamelaislapsuutta ja -nuoruutta, koota yhteen olemassa olevaa tutkimusta ja kannustaa etsimään uusia tutkimusaiheita. Kutsumme tekemään kirjaehdotuksen, josta on ilmettävä seuraavat seikat

 • Kirjan toimittajan nimi, oppiarvo, taustaorganisaatio ja yhteystiedot
  o Toimittajia voi olla yksi tai useampia, mutta ainakin yhdellä toimittajista tulee olla kyky ymmärtää ja käyttää pohjoissaamea. Samaten ainakin yhdellä toimittajista tulee olla tohtorintutkinto yhteiskunta-, kasvatus- tai humanistisista tieteistä.
 • Alustava suunnitelma kirjan rakenteesta
  o Kirja voi olla puhtaasti tiedekirja, jolloin kaikki artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin tai siinä voi olla sekä tieteellisiä että yleistajuisia kirjoituksia
 • Alustava suunnitelma kirjaan kirjoittavista henkilöistä
  o Muutamia mahdollisia kirjoittajaehdokkaita olisi hyvä olla mietittynä, ja heidät sekä heidän tutkimusaiheensa voi listata suunnitelmassa
 • Alustava suunnitelma kirjan kielestä ja maantieteellisestä rajauksesta
  o Kirja voi keskittyä pelkästään Suomeen tai se voi olla yhteispohjoismainen hanke. Jos kirjassa on tarkoitus olla artikkeleita usealla kielellä (suomi, pohjoissaame, koltansaame, inarinsaame, ruotsi, norja), voi olla hyvä miettiä osan kääntämistä ja tällöin ideat kääntämiskulujen rahoituksesta ovat tervetulleita.
 • Mahdolliset yhteistyökumppanit
  o Nuorisotutkimusverkosto toimii yhteistyössä muiden kustantamoiden kanssa, ja myös tämän kirjan kohdalla yhteistyöehdotukset ovat tervetulleita.

Ehdotukset lähetetään kirjan yhteyshenkilölle ja toiselle toimittajalle, FT Pirjo Suvilehdolle, puh. 040 520 8190, sp. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja Nuorisotutkimusseuran julkaisuprosesseista antaa julkaisupäällikkö Vappu Helmisaari, puh. 020 755 2651, sp. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.