Osallisuutta lasten ja nuorten mediakulttuurien tutkimukseen

Lasten ja nuorten eri medioiden käyttöä leimaa uhkia korostava huolipuhe, jonka taustalla on tavoite suojata heitä median – esim. liiallisen pelaamisen tai eri medioiden väkivaltaisten sisältöjen – haitallisilta vaikutuksilta. Ympäristön kielteiset asenteet esimerkiksi kuvaohjelmien käyttöä tai pelaamista kohtaan saattavat vaikeuttaa nuoren kykyä tunnistaa median käyttöön liittyvää toimintaansa harrastukseksi silloinkin, kun se muutoin täyttäisi hyödylliseksi toiminnaksi katsotun harrastamisen tunnusmerkit. Mediaharrastamisen hyödyt, kuten kielellisten taitojen tai loogisen ajattelun kehittyminen, saattavat tällöin jäädä kokonaan näkymättömiksi. Uhkia korostava huolipuhe myös vaikeuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuksia ottaa puheeksi aikuisten kanssa esimerkiksi pelottavia mediaan liittyviä ajatuksia ja tunteita.

Nuorisotutkimusverkoston Huolipuheen yli – näkökulmia lasten ja nuorten medioituneeseen vapaa-aikaan -kirjoituksessa tutkijat Heta Mulari, Fanny Vilmilä ja Jani Merikivi peräänkuuluttavat lasten ja nuorten mediasuhteiden analyysiin huolipuheen yli kurottavaa näkökulmaa, jossa painottuu lasten ja nuorten osallisuus sekä heidän omat näkemyksensä median roolista. Median käyttöä ei tule tällöin nähdä yksipuolisesti esimerkiksi pelaamisena, vaan lapsilla ja nuorilla eri mediasisällöt ja -laitteet sekä niiden käyttötavat limittyvät vuorovaikutteiseksi osaksi arkipäivää, harrastustoimintaa ja sosiaalisia suhteita. Lasten ja nuorten kanssa yhdessä tuotettu laadullinen tieto auttaa myös tutkijoita täsmentämään tutkimuskysymyksiään paremmin lasten oman arkipäivän tavoittaviksi.

Huolipuheen yli – näkökulmia lasten ja nuorten medioituneeseen vapaa-aikaan -Näkökulma nojaa Nuorisotutkimusverkostossa syksyllä julkaistuihin kahteen lasten ja nuorten mediakulttuureita ja median käyttöä tarkastelevaan tutkimukseen. Media hanskassa (toim. Jani Merikivi, Sami Myllyniemi ja Mikko Salasuo) käsittelee 7–29-vuotiaiden vapaa-aikaa painottuen mediaan, harrastamiseen ja liikuntaan. Solmukohtia -tutkimuksessa (toim. Heta Mulari) käsitellään alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiä sekä lapsilähtöistä mediakasvatusta. Molempien tutkimusten lähtökohtana on lasten ja nuorten oma kokemustieto median käytöstä.

Lue uusin näkökulma Huolipuheen yli – näkökulmia lasten ja nuorten medioituneeseen vapaa-aikaan.

Kaikki ilmestyneet Näkökulmat ovat luettavissa Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilla osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma.

Lisätiedot

Heta Mulari
Tutkija
Nuorisotutkimusverkosto
puh. 044-0271921
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Fanny Vilmilä
Tutkija
Nuorisotutkimusverkosto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jani Merikivi
Tutkija
Aalto-yliopisto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.