Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja päätökseen

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan päätösosiossa pureudutaan nuorten turvapaikanhakijoiden oikeuksien toteutumiseen. Kirjoitussarjan teksteissä korostuu nuorten turvapaikanhakijoiden jakamaton oikeus turvaan, vakauteen, asianmukaiseen tukeen ja hoitoon, kuulemiseen sekä inhimilliseen kohteluun.

Hanna Laari ja Sanna Rummakko Pakolaisneuvonnasta vaativat yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden erityisen elämäntilanteen kokonaisvaltaista huomiointia heitä koskevia päätöksiä tehtäessä. Julia Korkman peräänkuuluttaa nykyistä vahvempaa erityisosaamista nuorten turvapaikanhakijoiden kuulemiseksi ja haastattelemiseksi, erityisesti silloin kun haastattelut ovat nuorten tulevaisuuden kannalta ratkaisevia. Leena Suurpää kritisoi yksioikoisia ikämäärittelyjä ja -rajoja, jotka sopivat huonosti turvapaikanhakijoiden tai vailla oleskelulupaa olevien nuorten elämänkulun ja tuen tarpeiden sensitiiviseen käsittelyyn. Muun muassa jälkihuollon ikärajojen nostamisen tarve on ilmeinen. Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa kääntävät katseensa opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden onnistuneen vuoropuhelun edellytyksiin – nuorten turvapaikanhakijoiden oikeuksiin saada seuraa ja tukea vapaaehtoistoimijoilta. Kirjoituksessa nostetaan esille yliopiston kolmannen tehtävän onnistumisen ehtoja vastaanottovaiheessa, mutta ohjeet sopivat myös muuhun vapaaehtoistoimintaan. Sarjan päättävässä tekstissä Henri Onodera valottaa odottamisen monimuotoisuutta nuorten turvapaikan hakijoiden arjessa. Onoderan kirjoitus kiteyttää koko kirjoitussarjan keskeisiä näkökulmia: jokainen turvapaikkaa hakeva nuori on poikkeuksellisen elämänvaiheensa ja epävarman tulevaisuutensa edessä yksin.

Suuret kiitokset kaikille kirjoitussarjaan osallistuneille sekä yhteistyökumppaneille Nuorisoasiain neuvottelukunnassa ja Pelastakaa Lapset ry:ssä – niin nuorille turvapaikanhakijoille, työntekijöille kuin vapaaehtoisille. Erityiskiitos valokuvista Mostafa Mohammad Alille sekä toimitus- ja taittotyöstä Ari Korhoselle.

Kirjoitussarjan päätösosion Näkökulmat

Hanna Laari & Sanna Rummakko:
Ensisijaisesti lapsia?
Näkökulma 38, 22.12.2016

Julia Korkman :
Alaikäisen turvapaikanhakijan kuulemiseen liittyviä haasteita oikeuspsykologisesta näkökulmasta
Näkökulma 39, 22.12.2016

Leena Suurpää:
Pieni ja suuri ikäero: kiistanalaiset ikämäärittelyt nuorten turvapaikanhakijoiden elämässä
Näkökulma 40, 22.12.2016

Mervi Kaukko, Jennina Lahti & Esko Nummenmaa:
Opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden yhteistyö yliopiston kolmanteen tehtävään vastaamisena
Näkökulma 41, 22.12.2016

Henri Onodera:
Odottamisen monimuotoisuus nuorten turvapaikan hakijoiden arjessa
Näkökulma 42, 22.12.2016


Syksyn 2016 jatkunut Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja tuo esiin turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Sarja sisältää yhteensä 14 kirjoitusta ja se on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Työpaja ratkaisujen etsimiseksi turvapaikanhakijanuorten arkipäivän haasteisiin

Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) järjestää yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa työpajan Helsingissä 31.1.2017, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yksin Suomeen turvapaikanhakijoina tulleiden nuorten arkipäivän haasteisiin. Työpajasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Nuoran pääsihteeriin Herttaliisa Tuureen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).