Nuorisotutkimusseuran lausunto ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen reformiin

Nuorisotutkimusseura on antanut tänään lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakiesityksessä ammatillista peruskoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskeva lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Reformi on yksi Sipilän hallituksen hallitusohjelman osaaminen ja koulutus -painopisteen kuudesta kärkihankkeesta. 

Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen reformi on nuoriso- ja koulutuspoliittisesta näkökulmasta merkittävä, joskin myös riskialtis uudistushanke, jonka onnistumiseen haluamme omalta osaltamme lausunnollamme vaikuttaa. Lausunnossamme kiinnitämme huomiota erityisesti oppilaille annettavan ohjauksen riittävään resursointiin sekä ryhmien ja yhteisöjen sivuuttamiseen osana oppimis- ja kasvuympäristöä.  Lausunto kiinnittää myös huomiota reformin alueellisen tasa-arvon toteutumisen riittämättömään arviointiin ja turvaamiseen. Alueellisuuden huomiointi on tärkeää paitsi alueellisten työllisyystarpeiden, myös nuorten elämäntilanteiden näkökulmasta.

Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta (pdf-tiedosto)

Lisätiedot

Antti Maunu
VTT, tutkijatohtori
puh. 040 832 5057
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Anu-Hanna Anttila
Dos., VTT, tutkimuspäällikkö
puh. 040 662 1262
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.