Uusimmat Näkökulmat pureutuvat turvapaikanhakijoiden arkisen tuen ja hoidon muotoihin

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja jatkuu. Sarjan neljännessä osassa valotetaan arkisen tuen ja hoidon muotoja, joilla on suuri merkitys nuorten turvapaikanhakijoiden mielenterveyteen, jaksamiseen ja elämän sujumiseen. Minna Lähteenmäen mukaan tarvitaan lisää tietoisuutta mielenterveyteen vaikuttavista tekijöistä, jotta voidaan tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden hoitoa vaativia psyykkisiä oireita. Kyse ei ole vain nuorten raskaista kokemuksista kotimaassa tai matkalla Suomeen. Myös vastaanottovaiheen ikävien kokemusten kuormittavuuteen tulee kiinnittää huomiota, ja nuorilla on oikeus moninaiseen tukeen, jota tulisi olla heille vaivattomasti tarjolla. Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa kuvaavat vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja mutkia alaikäisten turvapaikanhakijoiden arjessa. He tuovat puhuttelevasti esiin yhdessäolon helppouden ja haurauden: se on opettamista ja oppimista, lähellä olemista ja lähelle päästämistä, kuuntelemista ja kertomista, välittämistä ja merkityksellisyyden tunnetta.

Lue uusimmat Näkökulmat:

Mervi Kaukko, Jennina Lahti ja Esko Nummenmaa:
”Kun on vain tavallinen minä ja tavallinen sinä”: ääniä vapaaehtoistyön kentältä

Minna Lähteenmäki:
Alaikäisten turvapaikanhakijoiden mielenterveyden haasteet

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja tuo esiin turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Kyseessä on moniääninen kirjoitussarja, jossa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Kirjoitussarja on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa. Sarjan runsaat 10 kirjoitusta julkaistaan syksyn 2016 aikana.