Kolme kirjaa julkaistu verkkoversioina

Kolme Nuorisotutkimusverkoston julkaisemaa kirjaa, Missä lapsuutta tehdään? (toim. Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen ja Niina Rutanen), Koulua on käytävä (Petri Paju) ja Koulu on enemmän (Tomi Kiilakoski) on julkaistu verkkoversioina. Jälkimmäinen näistä on saatavilla edelleen myös painettuna kirjana, muut kaksi ovat loppuunmyytyjä. Verkkoversiot löytyvät osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut.

Kirsi Pauliina Kallio, Aino Ritala-Koskinen ja Niina Rutanen (toim.): Missä lapsuutta tehdään?

Missä lapsuutta tehdään? -teoksessa käsitellään erilaisten lapsuuksien rakentumisen tiloja ja lapsuuden tapahtumapaikkoja lähestyen niitä kahdesta suunnasta. Tarkastelun lähtökohtana ovat yhtäältä lapsille tuotetut ja tarjotut tilat sekä lapsuudelle yleisemminkin luodut puitteet, joiden rakentumiseen osallistuvat monet tahot, kuten valtio instituutioineen, perheet arkisine käytäntöineen ja media poliittisine ja kaupallisine intresseineen. Toisaalta lähdetään liikkeelle lasten itse tuottamista paikoista.

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2010.

Petri Paju: Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana

Härkälän kaupunki ja sen yhtenäiskoulu sijaitsevat eteläisessä Suomessa. Vuoden 2009 syysloman jälkeen yhtenäiskoulun 9C-luokassa aloitti kaksi uutta oppilasta, jotka olivat 42- ja 56-vuotiaita tutkijoita. Nuorisotutkimusverkoston organisoima Suomen ihanuus ja kurjuus -tutkimushanke oli tullut kaupunkiin.

Tämä on koulututkijoista toisen, Petri Pajun, kirjoittama väitöstutkimus, joka tarkastelee koululuokkaa sosiaalisena tilana. Tutkimuksessa esitellään ja analysoidaan sitä, miten tutkijoiden oman luokan elämä eteni aina seuraavan kevään Suvivirteen asti. Tutkimuksessa käsitellään koulunkäyntiä ja muuta, joka tapahtuu koulussa, muttei liity tiiviisti koulunkäyntiin.
 
Kun yhdeksäs luokka päättyy, lähes kaikki jatkavat koulua toisen asteen oppilaitoksissa. Kouluihin haetaan peruskoulun päättötodistuksella, joka kirjoitetaan kullekin yksilölle erikseen. Koulun aikana heidän on kohdattava ja ratkaistava koululaisen perusongelma: yksin jäämisen pelko.
 
Teos sopii luettavaksi koulusta kiinnostuneille, ammatti- ja maallikkokasvattajille sekä alan opiskelijoille.

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2011.

Tomi Kiilakoski: Koulu on enemmän. Nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytännöt, mahdollisuudet ja ongelmat

Mitä on nuorisotyö koulussa? Millaisia ovat koulun ja nuorisotyön yhteistyön käytännöt? Millä tavalla nuorisotyön palveluja tulisi jatkossa järjestää? Miten nuoria voidaan tukea heidän kasvuympäristöissään?

Koulun ja nuorisotyön yhteistyö on kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostuksen ja kehittämisen kohteena. Tutkija Tomi Kiilakosken Koulu on enemmän -teos käsittelee nuorisotyön ja koulun yhteistyön käytäntöjä, mahdollisuuksia ja ongelmia. Teos pohjautuu vuosina 2012–2014 toteutettuun Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuunan rahoittamaan ja ohjaamaan hankkeeseen, jossa tutkittiin koulun ja nuorisotyön kehittymistä ja kehittämistä viidessä suomalaisessa kaupungissa.

Yleistajuinen teos on tarkoitettu kaikille nuorisotyöstä ja koulusta toimintaympäristönä kiinnostuneille.

Painettu kirja on julkaistu vuonna 2014, ja se on edelleen saatavilla. Kirjan voi tilata osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa.