Näkökulmia turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kotoutumisesta

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan kolmannessa osassa nostetaan esille kotoutumisen merkitys yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden elämässä. Anna-Kaisa Kuusisto-Arposen mukaan nuorten ylikulttuurisen ja ylirajaisen arjen ymmärtäminen on vastuullisen politiikan ja arkisen kotoutumisen edellytys. Perheettömäksi suojelemisella ja tiukennetulla maahanmuuttopolitiikalla luodaan yksinäisten maahanmuuttajalasten ja -nuorten sukupolvi, joiden osallisuus yhteiskuntaan on heikko ja kotoutumisen kustannukset suuret. Saara Pihlaja korostaa, että monenlaisten kotouttamistoimenpiteiden aloittaminen heti vastaanottoprosessin alussa on tärkeää sekä yhteiskunnalle että nuorelle itselleen.  

Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen: Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja sosiaalinen tuki arjessa

Saara Pihlaja: Nuoret turvapaikanhakijat tarvitsevat monipuolista kotouttamista

Nuorisotutkimusverkoston Näkökulma-kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat kuvaavat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Tässä moniäänisessä kirjoitussarjassa pääosin yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Sarjan runsaat 10 kirjoitusta julkaistaan syksyn 2016 aikana. 

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan verkkosivu: 
www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoret-vastaanottokeskuksissa-kirjoitussarja