Kaksi Näkökulmaa nuorten turvapaikanhakijoiden sosiaalisista suhteista

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan toisessa osiossa syvennytään turvapaikanhakijoina Suomeen tulleiden nuorten sosiaalisiin suhteisiin. Nuorten turvapaikanhakijoiden ohjaajana toimiva Naser Husseini kuvaa puhuttelevasti, miten usein hyvin raskaan matkan jälkeen Suomeen saapuneet nuoret kaipaavat sekä puhtaita vaatteita ja turvallista asuinpaikkaa että sosiaalisesti älykkäitä ihmisiä, jotka toimivat nuorten kanssa hienovaraisesti, heitä kunnioittaen. Marja Peltola ja Henri Onodera korostavat ystävyyssuhteiden suurta merkitystä nuorten turvapaikanhakijoiden mielekkään arjen rakentumisessa. He muistuttavat, että ystävyyssuhteiden solmiminen poikkeuksellisessa elämäntilanteessa on vaativaa; myös sosiaalisten suhteiden luomisessa tarvitaan luotettavien aikuisten tukea. 

Naser Husseini: Vastaanottokeskuksen elämää ohjaajan ja nuoren silmin

Henri Onodera ja Marja Peltola: Ystävyys, sosiaaliset suhteet ja nuorten turvapaikanhakijoiden poikkeukselliset olot

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarja tuo esiin turvapaikkaa Suomesta hakevien nuorten ja heidän parissaan toimivien kokemuksia ensimmäisistä kuukausista Suomessa. Kirjoittajat valaisevat paitsi nuorten turvapaikanhakijoiden virallista asemaa myös arjen rakentumista, jota leimaavat sekä uudet sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja -pakot että odottaminen, kuulumisen katkokset ja tulevaisuuden epävarmuus. Kyseessä on moniääninen kirjoitussarja, jossa nuorten turvapaikanhakijoiden elämää analysoivat sekä tutkijat että nuorten parissa työskentelevät. Kirjoitussarja on osa laajempaa Nuorisotutkimusverkostossa tehtävän tutkimuksen tuloksia yhteiskunnallisiksi puheenvuoroiksi avaavaa Näkökulma-tekstien sarjaa.

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa -kirjoitussarjan verkkosivu: 
www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoret-vastaanottokeskuksissa-kirjoitussarja