Nuorisotutkimusseuran hallitus vuodelle 2017 valittu

Nuorisotutkimusseuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin maanantaina 7.11.2016 Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä Helsingissä. Syyskokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2017 sekä vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

Nuorisotutkimusseuran puheenjohtajana jatkaa:

VTT, sosiaalihistorian professori Antti Häkkinen (Helsingin yliopisto)

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin seuraavat kymmenen henkilöä (aakkosjärjestyksessä):

 • Dos., VTT, tutkimuspäällikkö Anu-Hanna Anttila (Metallityöväen Liitto)
 • VTT, professori (nuorisotutkimus) Päivi Honkatukia (Tampereen yliopisto)
 • VTT, erityisasiantuntija Päivi Känkänen (THL)
 • YTM, lehtori Pia Lundbom (HUMAK)
 • VTT, tutkija Mirja Määttä (Kohtaamo-hanke, Keski-Suomen ELY)
 • KM, yliopisto-opettaja Juha Nieminen (Tampereen yliopisto)
 • VTL, yliopisto-opettaja Kari Paakkunainen (Helsingin yliopisto)
 • YTT, tutkimusyksikön päällikkö Jussi Ronkainen (Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia, Mikkelin ammattikorkeakoulu)
 • VTM, FM, tohtorikoulutettava Riikka Taavetti (Helsingin yliopisto)
 • FT, professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto)

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

 • VTT, tutkijatohtori Antti Maunu (Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, Turun yliopisto)
 • YTT, yliopistonlehtori Eriikka Oinonen (Tampereen yliopiston Porin yksikkö)
 • TT, FM, YTM, kappalainen Martti Muukkonen (Nurmijärven seurakunta)

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1–2 varapuheenjohtajaa sekä nimeää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.