Nuorisotutkijoiden Välimeren ylittävä vuoropuhelu on valjastettava osaksi tietoperusteista nuorisopolitiikkaa

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 8.11.2016 

Nuorisotalot ja -keskukset ovat tärkeitä tiloja nuorten omaehtoiselle toiminnalle ja osallisuudelle, minkä lisäksi ne toimivat tärkeinä työllistymisen pontimina, selviää EU-rahoitteisen 15 tutkimusorganisaation SAHWA-hankkeen tutkimuksessa. Kolme vuotta kestäneen hankkeen yksi aloite on ollut nuorisotutkijoiden Välimeren ylittävän vuoropuhelun vahvistaminen ja tutkimustoiminnan parempi hyödyntäminen nuorisopolitiikassa: niin Euroopassa, Euroopan Unionin Välimeren alueen yhteistyössä kuin Pohjois-Afrikan demokratiaprosesseissa. 

”Työskentelyssämme keskeistä on ollut maiden rajat ylittävä vuoropuhelu, jonka avulla voimme tavoittaa eroja ja yhtäläisyyksiä. Erityisen arvokasta juuri tässä ajassa on aito vuoropuhelu globaalin etelän ja pohjoisen tutkijoiden välillä”, painottaa Nuorisotutkimusverkoston tutkimusryhmää johtava tutkijatohtori Sofia Laine. ”Samoin kuin Suomessa, myös Välimeren eteläosissa nuorten poliittinen osallisuus on vähäistä. Vuonna 2011 kansannousujen yhteydessä meille uutisoitiin nuorten mielenosoittajien joukoista, jotka ovat vallanneet kadut. Nyt julkaistava politiikkaraporttimme osoittaa, ettei nuoria enää kiinnosta politiikka. He haluavat työtä ja ovat suurelta osin menettäneet uskonsa instituutioiden muutosvoimaan”, Laine jatkaa. ”Aikuisuuteen siirtymisen haasteet, kuten työllistyminen ja avioituminen, on nähty nuorten tyytymättömyyden taustalla myös 2011 kansannousuissa, mutta ne eivät ole olennaisesti helpottuneet”, kertoo Helsingin yliopiston tutkijatohtori Henri Onodera, joka on yksi Nuorisotutkimuspäivien pääluennoitsijoista. 

Maailmassa on tänä päivänä enemmän nuoria kuin koskaan aiemmin. YK:n väestörahasto UNFPA:n mukaan 10–24-vuotiaita on 1,8 miljardia, ja nuoren ikäryhmän on arvioitu kasvavan vuoteen 2050 mennessä kahteen miljardiin. Noin 85 prosenttia maailman nuorista asuu globaalin etelän kehitysmaissa. Järjestyksessä 15. Nuorisotutkimuspäivät lähestyvät nuorten globaalia liikehdintää nimenomaan nuorisopoliittisena kysymyksenä pohtien nuorisotutkimuksen globaalia vastuuta. 

Nuorisotyöttömyys valtava haaste nuorille Pohjois-Afrikassa 

”Nuorisotyöttömyys on valtava haaste Pohjois-Afrikassa. Esimerkiksi Marokossa nuorilla on suuri epäluottamus koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa kohtaan. Samanaikaisesti olisi tärkeää tunnistaa nuorten virtuaaliset ja vaihtoehtoiset toiminnan tilat ja muodot”, tiivistää Casablancan yliopiston professori Fadma Aït Mous Marokon osalta SAHWA-hankkeen tuloksia. Aït Mousin pääpuheenvuoro Nuorisotutkimuspäivillä keskittyy Marokon nuorisotyöttömyyteen, nuorisopolitiikkaan sekä nuorten moninaisiin strategioihin työllistyä. 

”Koulutus on Lähi-idässä ollut puutteellista, eikä parannusta koulutusjärjestelmiin ole juurikaan tullut viiden viimeisen vuosikymmenen aikana”, kertoo Basma Serag Kairon amerikkalaisesta yliopistosta. ”Koulutus olisi kuitenkin esisijainen kehittämisen kohde jos halutaan parantaa taloudellista tai poliittista tilannetta”, hän lisää. Serag on myös tutkijana SAHWA-hankkeessa ja puhuu Lähi-idän koulutusjärjestelmien uudistuksista Nuorisotutkimuspäivillä. 

Dokumenttielokuva nuorten arjesta

Nuorisotutkimuspäivillä Suomen ensiesityksensä saa myös Marc Almadóvarin ohjaama SAHWA-tutkimushankkeen dokumenttielokuva Khamsa (”Viisi”), joka kertoo viiden nuoren arjesta viidessä eteläisen ja itäisen Välimeren maassa. Dokumenttielokuva suunniteltiin osaksi laajaa EU-rahoitteista tutkimushanketta, jotta Välimeren Etelä- ja Itä-osissa elävät nuoret saisivat äänensä kuuluville itse tuottamallaan kuvamateriaalilla. 

Lisätietoja:

Sofia Laine, tutkijatohtori, SAHWA-hankeryhmän koordinaattori, Nuorisotutkimusverkosto, gsm. 050 583 0019

Professori Fadma Aït Mous ja tutkijatohtori Henri Onodera esiintyvät Nuorisotutkimuspäivien pääpuhujina Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa (4050) 8.11. klo 13:30-15:30. Heidän puheenvuorojaan voi seurata streemattuna osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=Lu3czZoFdvY
Aït Mous, Onodera sekä tutkijat Basma Serag ja Sofia Laine ovat lehdistön tavattavissa ja haastateltavissa puheenvuorojen jälkeen klo 15:30 samassa tilassa.
 

Seuraa SAHWAa Twitterissä (@SAHWAProject)
Tykkää Facebookissa (SAHWA Project)