Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun voittivat Yên Mai ja Karoliina Sipilä

Nuorisotutkimusseura on jälleen palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat ja AMK-opinnäytteet. AMK-sarjassa kilpailuun osallistuivat tänä vuonna ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyvät opinnäytteet vuosilta 2014–2016. Gradusarjaan osallistui 22 työtä ja YAMK-sarjaan 15 työtä.   

Palkinnot jaettiin Helsingissä XV Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2016. Palkintojen suuruus kummassakin sarjassa on 1000 euroa.

Voittajatöissä tutkittu LGBT-nuoria Vietnamissa ja yksilöohjausta osana nuorten starttivalmennusta  

Gradusarjan voiton vei Yên Mai opinnäytetyöllään Constructing the Vietnamese Queer Identities: A Hierarchy of Class, Gender, and Sexuality. Työ on tehty Helsingin yliopistoon sosiologian oppiaineeseen. Tässä Vietnamissa tehdyssä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkitaan LGBTQ-nuorten itsemäärittelyiden, sukupuolen esittämisen tapojen (gender performance) ja osakulttuurin muodostumista tilanteessa, jossa homoseksuaalisuus on laillistettu vasta vähän aikaa sitten. Työtä kiitettiin vahvasta tutkimuksellisesta otteesta ja tyylipuhtaudesta: teoreettinen tausta ja kerätty empiirinen aineisto samoin kuin tehdyt johtopäätökset ovat kirkkaan looginen ja toimiva kokonaisuus, ja analyysi on syvällistä ja oivaltavaa.

Työn aihevalinta on rohkea ja mielenkiintoinen. Se avaa näkökulmaa monimutkaiseen, post-kolonialisaation pyörteissä olevaan yhteiskuntaan antaen samalla peilauspintaa oman kulttuurimme prosesseihin. Työssä analysoitiin myös kulttuurin muotoutuessa syntyviä erotteluja, jotka olivat omiaan syrjimään osaa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista. Tämä oli ansiokasta ja tarkkanäköistä: on tärkeätä huomata, että aiemmin syrjittyyn vähemmistöön kuuluneet eivät syrjinnän vähentyessä ole pelkästään solidaarisia toisilleen, vaan myös hierarkiat alkavat syntyä tuota pikaa.

YAMK- sarjan voiton vei Karoliina Sipilä työllään Yksilöohjaus osana starttivalmennusta – Helsingin Diakonissalaitos Vamos Mun Startti. Työ on tehty Mikkelin ammattikorkeakoulun järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelmassa. Työssä kehitettiin yksilöohjausta ryhmämuotoisen starttivalmennuksen rinnalla Helsingin Diakonnissalaitoksen ko. projektissa, jossa opinnäytetyöntekijä oli mukana sekä työntekijänä että kehittävän tutkivan kehittäjän roolissa. Työssä kehitettiin yksilöohjauksen prosessia ja uusia käytäntöjä tasavertaiseen dialogiin perustuvalla menetelmällä, ns. työkonferensseissa – niissä olivat mukana niin työntekijät, heidän esimiehensä kuin nuoretkin, eli työn kohteet.

Työn ansioksi katsottiin erityisesti se, että prosessissa pyrittiin osallistamaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria mukaan ko. kehittämishankkeeseen; heille tarjottiin mahdollisuus aktiiviseen toimijuuteen itseään koskevan työn kehittämisessä.  Tämä onnistui vain osittain: osallistaminen ei ollut helppoa ja osa nuorista jättäytyi siitä pois. Tätä kehittämisprojektin hankaluutta ja sen taustatekijöitä työn tekijä pohtii avoimesti ja ansiokkaasti.  Työ tarjoaa analysoituja työkaluja vaikeassa tilanteessa olevien nuorten tukemiseen ja myös siihen, miten tätä työtä tekevät voivat tukea ja auttaa vastavuoroisesti toisiaan. 

Kunniamainintoja

Molemmissa sarjoissa jaettiin lisäksi kaksi kunniamainintaa.

Pro gradu -sarjassa ensimmäinen kunniamaininta annettiin Janne Mikkosen
työlle Life course mechanisms underlying intergenerational transmission of depressive symptoms (Helsingin yliopisto, sosiologia). Toisen kunniamaininnan sai Jonne Silonsaaren liikunnan yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma Rakkaudesta lajiin ja paskaan läppään. Icehearts-urheilujoukkue ja poikien sosiaalinen pääoma (Jyväskylän yliopisto).

YAMK-sarjassa ensimmäinen kunniamaininta myönnettiin Anna Vilenin opinnäytteelle Nuori Espoo koulussa. Kunnallisen nuorisotyön ja koulun yhteistyömallin kehittäminen Espoossa (Mikkelin ammattikorkeakoulu, järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma) ja toinen kunniamaininta Heli Ruotsalon työlle Asiakaslähtöisen hoidon toteutuminen nuorisopsykiatriassa (Laurea-ammattikorkeakoulu Lohja, terveyden edistämisen koulutusohjelma).

Kaikki palkitut opinnäytetyöt ovat ladattavissa ja luettavissa osoitteessa
www.nuorisotutkimusseura.fi/yhdistys/opinnaytetyokisa.

Lisätiedot

Antti Häkkinen
Nuorisotutkimusseuran puheenjohtaja
p. 02941 24833
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.   

Yên Mai
Gradusarjan voittaja
p. 046 641 4021                           
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Karoliina Sipilä
YAMK-sarjan voittaja
p. 050 428 2031
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


*****

Opinnäytekisallaan Nuorisotutkimusseura haluaa lisätä nuorisotutkimuksen tunnettuutta tieteenalana. Nuorisotutkimusseura on palkinnut parhaat nuorisotutkimukselliset pro gradu -tutkielmat vuodesta 2001 lähtien. Vuonna 2013 perinteinen gradukisa muutettiin opinnäytetyökilpailuksi, jossa palkitaan vuoden parhaan pro gradu -tutkielman lisäksi myös paras ammattikorkeakoulujen opinnäyte. Vuodesta 2013 alkaen kilpailu on käyty kahdessa sarjassa: pro gradujen ja AMK-opinnäytteiden sarjassa. AMK-opinnäytteet jaetaan kahteen eri sarjaan, perustutkinnon opinnäytteisiin ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytteisiin, jotka voivat osallistua kilpailuun vuorovuosina.