Media yhdistää ja erottaa

Syyskuussa julkistettu tutkimus Solmukohtia (toim. Heta Mulari) pureutuu alle kouluikäisten lasten mediakulttuurien laadullisiin tutkimusmenetelmiin ja lapsilähtöisen mediakasvatuksen erityiskysymyksiin. 

Kirjassa esitetään, että lasten kanssa yhdessä tuotettu laadullinen tieto lisää merkittävällä tavalla ymmärrystä median läsnäolosta lasten arkipäivässä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa – ja auttaa tutkijoita ja mediakasvattajia kysymään parempia kysymyksiä. 

Kirjaa varten tutkimusta tehtiin kahdessa pääkaupunkiseudun päiväkodissa sekä lasten kodeissa havainnoiden, lapsia haastatellen sekä erilaisia lasten osallisuuteen pyrkiviä menetelmiä, kuten piirtämistä, lasten tekemiä haastatteluja sekä valo- ja videokuvaamista hyödyntäen. 

Huolipuheen yli 

Julkisessa keskustelussa viljellään usein kahtalaista keskustelua digitaalisesta murroksesta ja sen vaikutuksesta lapsiin. Esimerkiksi digitaaliseen pelaamiseen liitetään usein huolta sen haitallisuudesta, mutta toisaalta keskustellaan myös innostuneesti mediaosaavasta “digisukupolvesta”. On vaarana, että keskustelu lapsista ja mediankäytöstä pelkistyy huolia ja rajoituksia sekä tasapäistävää innostusta korostaviin ääripäihin. 

Lasten itse tuottama tieto, kuten omat videot ilmentävät sitä, kuinka digitaaliset laitteet ja mediasisällöt lomittuvat osaksi päiväkodin arkea. 

– Lapset käyttävät globaalin mediakulttuurin ilmiöitä luovasti osana leikkiä ja vertaissuhteitaan. Mediasisällöt, kuten Frozen, Turtles, Robin ja Hauskat kotivideot muokkaantuvat päiväkodin arjessa monin tavoin leikin rakennusaineiksi, Heta Mulari kertoo. 

On kuitenkin huomattava, että mediasisällöt ovat vain yksi osa lasten arkea, eikä kaikilla lapsilla ole samanlaista mahdollisuutta tai kiinnostusta laitteiden käyttöön tai mediasisältöjen seuraamiseen. Media näin ollen sekä yhdistää että erottaa lapsia, ja tietoisuus mediailmiöstä saattaa olla lapsiryhmässä arvokasta pääomaa. 

Media ja sukupuoli 

Mediasisällöt tulevat useimmiten esiin lasten puheessa ja leikissä hetkittäin ja välähdyksenomaisesti. Lasten itse tuottaman aineiston avulla tutkija voi päästä lähemmäs näitä hetkiä ja lasten omaa mediaan liittyvää merkityksenantoa. Solmukohtia-tutkimus osoittaa, kuinka lapset neuvottelevat esimerkiksi sukupuolesta mediakuvastojen kautta. 

– Lapset ottivat usein spontaanisti esiin sukupuolen, kun he puhuivat mediasta. Sukupuolta pohdittiin suosituista mediahahmoista ammentaen, Mulari toteaa. 

Median tuottamien sukupuoliasetelmien pohtiminen yhdessä lasten kanssa sekä median merkitys lasten keskinäisessä vuorovaikutuksessa ovatkin tutkimuksen perusteella varhaiskasvatuksessa tehtävän mediakasvatuksen tärkeitä tehtäviä. 

Julkaisun tiedot:

Heta Mulari (toim.) Solmukohtia – Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. ISBN 978-952-7175-14-9, ISSN 1799-9219, 174 s., nid. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 183, sarja: Kenttä. 

Tilaukset

Kirjaa voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/kirjat. Lisäksi sitä saa seuraavista kirjakaupoista Helsingissä: Kurvin Kirja (Hämeentie 48), Kolmen sepän kirjakauppa (Kaivopiha), Kirja & Kahvi (Vuorikatu 7) ja Tiedekirja (Snellmaninkatu 13). Myös muihin kirjakauppoihin voi pyytää tilaamaan kirjaa.

Teos on julkaistu myös verkkojulkaisuna. Se löytyy osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/verkkojulkaisut

Lisätietoa

Heta Mulari, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 044 027 1921, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.