Sukupolvisuhteet määrittävät vahvasti lasten ja nuorten muuttoliikettä

Lapset ja nuoret muuttavat verrattain paljon. Erityisesti alle kouluikäisten lasten ja oppivelvollisuusiän ylittäneiden nuorten muuttoliike on intensiivistä. Lasten ja nuorten muuttoliike tapahtuu niin Suomen sisällä kuin globaalistikin. He liikkuvat perheidensä kanssa, mutta myös ilman niitä etsien ja löytäen uudenlaisia asemia muuttuneissa ympäristöissä.

Muuttoliikkeen volyymit ovat kasvaneet vuosikymmenien ajan. Erilaisilta periferia-alueilta pyritään kohti kansallisia ja globaaleja keskittymiä. Keskiviikkona 26.10.2016 julkaistava vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirja tarttuu lasten ja nuorten muuttoliikkeen erityiskysymyksiin. Se osoittaa, että nykymaailmassa lasten ja nuorten elinoloja tulee tarkastella kansallisten kehysten ohella myös globaaleista ja ylirajaisista näkökulmista.

Yhtenä teoksen eri osioiden läpi kulkevana punaisena lankana on havainto siitä, että perhesuhteet, erityisesti suhteet vanhempiin, kehystävät lasten ja nuorten muuttoliikettä monin tavoin.

– Lapset ja nuoret muuttavat vanhempiensa työn tai elämänmuutosten vuoksi, ollakseen lähempänä heitä tai kauempana heistä sekä matkustavat vanhempiensa sosiaalisten ja materiaalisten resurssien turvin tai niiden puutteen vuoksi, Kivijärvi ja Peltola kirjoittavat.

Lasten ja nuorten oman muuttoliikkeen lisäksi on paljon paikalleen jääviä lapsia ja nuoria, joiden elämää aikuisten muuttoliike määrittää vahvasti. Jotkut jäävät kaipaamaan kaukana työskenteleviä vanhempiaan ja toisten perheiden kokoonpanot muuttuvat uusien perhejärjestelyiden seurauksena. Lisäksi on pieni joukko lapsia ja nuoria, joiden muuttamista säädellään sosiaaliviranomaisten toimesta.

Kaikki edellä mainitut lasten ja nuorten muuttoliikkeen sukupolvi-ulottuvuudet näkyvät tilasto-osiosta ja kymmenestä asiantuntija-artikkelista koostuvan vuosikirjan sivuilla. Samalla teoksen kirjoituksissa kuvataan, kuinka lapset ja nuoret yhtäältä pyrkivät vaikuttamaan aikuisten muuttoliikettä koskeviin päätöksiin ja toisaalta löytävät tapoja sopeutua uusiin ympäristöihin. Joissakin artikkeleissa puolestaan kuvataan nuoria, jotka lähtevät liikkeelle omasta halustaan ja aloitteestaan.

– Lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita, jotka useimmiten löytävät tapoja käsitellä muutoksia, luoda uusia sosiaalisia verkostoja ja rakentaa uudenlaisia identiteettejä vaihtuvissakin ympäristöissä, Kivijärvi ja Peltola huomauttavat.

Vuoden 2016 Nuorten elinolot -vuosikirja kokoaa yhteen monitieteisen kirjoittajakunnan, joka lähestyy muuttoliikkeen teemaa erilaisten käsitteiden, aineistojen ja menetelmien kautta. Näin ollen teoksen eri osiot tarjoavat myös toisistaan poikkeavia näkymiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Teoksen artikkeleissa liikkumista ja sen vaikutuksia käsitellään muun muassa maahanmuuttajataustaisten ja kansainvälisesti adoptoitujen nuorten, lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, sateenkaarinuorten ja syrjäseuduilla elävien nuorten näkökulmista.

Teoksen tiedot:

Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, ISBN 978-952-7175-18-7 (nid.), ISBN 978-952-7175-19-4 (PDF), julkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9219, nro 185, verkkojulkaisuja (Nuorisotutkimusseura) ISSN 1799-9227, nro 105, sarja: Tiede., 210 sivua, nid., hinta 28 euroa. Kirjastoluokitus: 30; 31.5; 32.4.

Tilaukset:

Kirjaa voi tilata Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupasta: www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa, ja se julkaistaan myös verkossa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut. Julkaisun suora osoite Julkari-arkistossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7175-19-4

Lisätietoja:

Nuorisotutkimusverkoston tutkija Antti Kivijärvi, puh. 0400 624 689, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Nuorisotutkimusverkoston tutkija Marja Peltola, puh. 020 755 2667 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Nuorten elinolot -vuosikirjasta keskustellaan Helsingin kirjamessuilla torstaina 27.10. kahdessa Tiedetorin lavaohjelmassa klo 11.30 ja 18.00, katso tarkempi ohjelma: www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/tapahtumat/1412-helsingin-kirjamessut.