Etäisyydet luovat eriarvoisuutta

Järjestyksessään 27. Näkökulma käsittelee etäisyyksien merkitystä maaseudulla asuvien nuorten elämässä. Tutkija Tomi Kiilakosken teksti pohjautuu keväällä ilmestyneeseen teokseen I am Fire but my Environment is the Lighter. Nuorten tuottamaan taidemateriaaliin pohjautuva tutkimus kysyi nuorten paikkakokemuksia, liikkuvuutta ja osallisuutta pohjoisissa osissa Barentsia Suomessa, Norjassa ja Venäjällä.

Kiilakosken mukaan etäisyyksien merkitystä ei ole nähty riittävän selkeästi nuorisopolitiikassa. Etäisyydet luovat eriarvoisuutta; ne koskevat paitsi palveluiden saatavuutta, myös rajoittavat mahdollisuuksia vertaissosiaalisuuteen.

”Erityisesti toisen asteen opiskelupaikkojen kaventaminen ja niiden keskittäminen kaupunkeihin merkitsee kaupungistumisen kiihdyttämistä. Tämä ei ole koulutuspoliittinen pakko tai taloudellinen välttämättömyys. Se on tietoinen valinta suosia kaupunkeja, jolla on vahvoja aluepoliittisia seurauksia. On hämmästyttävää, ettei päätöksiä tehdessä arvioida niiden vaikutusta kauempana asuvien nuorten arkeen tai alueiden elinkykyyn”, Kiilakoski huomauttaa.

Nuorisotutkimuskaan ei saa puhtaita papereita Kiilakosken arvioissa. Hän kritisoi sitä kapea-alaisuudesta:

”Nuorisotutkimusta on arvosteltu – ansaitusti, koen – siitä, että puhuessaan kaikista nuorista se puhuu vain niistä nuorista, jotka asuvat kaupungeissa. Tällöin jää näkemättä paitsi kauempana asuvien nuorten elämät ja kulttuurit, myös nykynuoruuden tilalliset ja alueelliset tekijät, jotka muovaavat myös nuorten kulttuureja.”

Kiilakosken mukaan viime kädessä kyse on tiedon poliittisesta ongelmasta: siitä, millaista asiantuntijatietoa tuotetaan eri alueilla asuvista nuorista.

”Etäisyydet ovat sekä kouriintuntuvan konkreettisia että symbolisia. Kauempana asuvilla nuorilla on pitkä matka harrastuksiin tai kouluun, mutta he ovat tarpeettoman etäällä myös nuorisotutkijoiden katseesta.”

Lue tarkemmin Kiilakosken näkemyksistä uusimmasta Näkökulmasta Nuoruus kauempana: etäisyydet luovat eriarvoisuutta.

Lisätiedot

Tomi Kiilakoski
FT, tutkija 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
puh. 040 504 6432