Mitä jokaisen päättäjän tulisi tietää poliittisten valintojen vaikutuksista nuorten elämään?

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 22.9.2016 

Nuorisotutkimusverkosto on toimittanut monipuolisen teoksen kirjoituksista, joissa analysoidaan pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista "Ratkaisujen Suomi" -ohjelmaa erityisesti nuorten elämän näkökulmasta.  Teksteissä käsitellään hallitusohjelman nuorisovaikutuksia esimerkiksi koulutuksen, työmarkkinoiden, osallisuuden ja vapaa-ajan kentillä. Tutkijat osoittavat, että poliittiset valinnat – satsaukset ja leikkaukset – vaikuttavat monien nuorten elämään keskeisellä tavalla. ”Kotoisilla syrjäseuduilla kouluverkoston harventaminen pakottaa nuoret muuttamaan kotoaan jo yläkouluiässä siinä missä kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaukset koskettavat tuhansien kilometrien päässä eläviä nuoria. Politiikkatoimien nuorisovaikutukset heijastuvat myös tuleviin sukupolviin monella tapaa” toteaa teoksen toinen toimittaja Elina Pekkarinen. 

Nuorisovaikutuksia tarkastellaan sekä globaalista että alueellisesta näkökulmasta, ja erityiskysymyksinä käsitellään esimerkiksi kriminaalipolitiikkaa, syrjäytymistä sekä nuorten liikuntaa.  Lisäksi pohditaan hallitusohjelman mahdollisia vaikutuksia eri ryhmien, kuten maahanmuuttajataustaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ja vammaisten nuorten elämään.  Kirjoituksissa pureudutaan lisäksi kulttuuripolitiikkaan ja päätöksenteon sukupuolivaikutuksiin. Tutkijat paitsi arvioivat tehtyjä toimia, myös tarjoavat ratkaisuja, joihin kannattaisi satsata.   

Kirjoittajina on monitieteinen, yli kahdenkymmenen tutkijan joukko eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Nuorisotutkimusverkostosta. Tekstit on vapautettu tiukan akateemisista muotoseikoista ja kannustettu tutkijoita kantaaottavuuteen tutkimusperusteisuutta kuitenkaan unohtamatta. Tutkijat ovat analyyseissaan päätyneet monilta osin rakentavaan lähestymistapaan, osoittaen sekä löytämiään haasteita että parannuksia. 

Tuloksena on tiivis, ajankohtainen ja monipuolinen teos, johon jokaisen vastuunsa tuntevan päättäjän tulisi tutustua. Teoksen ovat toimittaneet VTT Elina Pekkarinen ja dosentti Sinikka Aapola-Kari. 

Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari (toim.) Nuoruus hallitusohjelmassa.
Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 180 / verkkojulkaisuja 100.
Sarja: Liike.
ISBN (nid) 978-952-7175-09-5, ISBN (PDF) 978-952-7175-10-1
ISSN (nid.) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227
113 s., nid, 14 euroa

Tilaukset: www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa 

Julkaisu on verkossa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/verkkojulkaisut

Lisätietoja: 

Elina Pekkarinen, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 846 8624, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sinikka Aapola-Kari, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 044 416 5303, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.