Televisio pitää pintansa, liikunnassa uusia tuulia

Tutkijat peräävät osallisuutta lasten mediakulttuurien tutkimukseen

Nuorisotutkimusverkosto & Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
Tiedote 7.9.2016

Enemmistö (61 %) vanhempiensa kanssa asuvista nuorista tapaa tehdä jotain mediaan liittyvää yhdessä isän, äidin tai muiden perheen aikuisten kanssa, selviää viimeisimmästä Nuorisoasiain neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston julkaisemasta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksesta.

Tutkimukseen osallistui 1205 iältään 7–29-vuotiasta lasta ja nuorta.

Niin tyttöjen kuin poikienkin selvästi yleisin tapa viettää aikaa yhdessä aikuisen kanssa median parissa on television katsominen. Yli kaksi kolmasosaa 7–9-vuotiaista kertoi katsovansa televisiota perheen aikuisten kanssa, ja yli 10-vuotiaista jopa yli kolme neljäsosaa.

Vaikka iän myötä television katsomisen suhteellinen asema vahvistuu edelleen, noin 11 ikävuodesta alkaen harvempi vastaaja enää kuitenkaan kiinnostuu sukupolvien yhteisestä ajasta median parissa.

Kaikkein nuorimpien yleisin toive oli saada pelata enemmän yhdessä vanhempiensa kanssa. Tytöt mainitsivat myös kirjojen lukemisen.

Vanhempien koulutustaso tai perhemuoto ei selittänyt median parissa yhdessä vietettyä aikaa.

Tuloksissa on nähtävissä signaaleja siitä, että lasten ja nuorten liikkuminen olisi lisääntymässä. Sen sijaan urheiluseuraharrastaminen on muuttumassa yhä selkeämmin lasten liikuntamuodoksi. Raportoitu liikunnan lisääntyminen voi kieliä liikuntakäsitteen laajenemisesta. Tästä esimerkkinä on trampoliinilla hyppimisen kaltaisten liikuntamuotojen ilmaantuminen vastauksiin. Vastaavasti kysyttäessä valmiutta maksaa ohjatusta liikuntaharrastuksesta havaittiin, että harrastamisen hintojen ja maksuvalmiuden välillä on merkittävä ero. Tulosten perusteella vaikuttaakin siltä, että harrastamisen kasvaneet kustannukset ovat johtaneet lopettamisen aikaistumiseen. Urheiluseuraharrastamisessa on tapahtunut 2010-luvulla muutos, jonka seurauksena yhä harvempi, vain noin neljännes nuorista jatkaa harrastamista 15-vuotiaana.

Jani Merikivi, Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.) Media hanskassa – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016. ISBN 978-952-7175-16-3, ISSN 1799-9219, 172 s., nid., 28 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion liikuntaneuvosto. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 184, sarja: Kenttä.

Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen tausta: Edellinen vapaa-aikatutkimus julkaistiin vuonna 2013 Nuorten vapaa-aikatutkimuksen nimellä (Nuoria liikkeellä!). Sen pääteemana oli liikunta. Vuonna 2009 Nuora julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoitti muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Vapaa-aikatutkimuksen taustalla ovat vuosina 1998 ja 2001 julkaistut nuorten järjestökiinnittyneisyystutkimukset. Nykyisessä vapaa-aikatutkimuksessa näkökulma on kuitenkin laajempi: järjestötoiminnan lisäksi tarkastellaan nuorten vapaa-aikaa yleisemmin. 

Huomio lasten mediakulttuureihin ja kokemustietoon 

Solmukohtia – Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen -teos tarkastelee lasten mediakulttuureiden tutkimuksen laadullisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tuottaa tietoa yhdessä lasten kanssa sen sijaan, että lasten mediankäytöstä kysyttäisiin ainoastaan aikuisilta. 

Kirjaa varten tehtiin tutkimusta kahdessa pääkaupunkiseudun päiväkodissa sekä lasten kodeissa. 

Lapsia havainnoimalla, haastattelemalla ja erilaisten luovien menetelmien avulla voidaan saavuttaa lasten kokemustietoa ja valottaa ajatuksia, tunteita ja vuorovaikutusta, jota lapset liittävät mediaan. 

Tutkimuksessa esitetään, että lasten osallisuuden tulisi olla sekä lasten mediakulttuurien tutkimuksen että lapsilähtöisen mediakasvatuksen lähtökohtana. Samaan aikaan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Heta Mulari (toim.) Solmukohtia – Näkökulmia lasten mediakulttuurien tutkimusmenetelmiin ja mediakasvatukseen. ISBN 978-952-7175-14-9, ISSN 1799-9219, 174 s., nid. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 183, sarja: Kenttä. 

Molemmat teokset ovat myynnissä Nuorisotutkimusverkoston verkkokaupassa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/kirjat. Verkkojulkaisuina ne ilmestyvät julkistustilaisuuden jälkeen osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkokauppa/verkkojulkaisut, ja Vapaa-aikatutkimus myös osoitteessa tietoanuorista.fi.   

Teosten julkistustilaisuus pidetään keskiviikkona 7.9. klo 9 Päivälehden museossa osoitteessa Ludviginkatu 2–4, Helsinki. Ilmoittautuminen tilaisuuteen on päättynyt, mutta tilaisuutta voi seurata klo 9.30 alkaen suorana lähetyksenä osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=-5fvMGcOs74.    

Lisätietoa Media hanskassa -julkaisusta:

Jani Merikivi, tutkija, Aalto-yliopisto, puh. 040 353 8088, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Dosentti Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 548 5520, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sami Myllyniemi, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 040 715 1721, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Lisätietoa Solmukohtia-julkaisusta:

Heta Mulari, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, puh. 044 027 1921, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.