Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa -teos julkaistu verkossa

Mitä tehdä, kun aineisto ei riitä? Miksi sisällönanalyysi ei aina tuota sisältöä? Miten toimia, kun tutkimukseen osallistuneet haastavat tutkimustulokset? Mitä tapahtuu hylätyille rahoitushakemuksille? 

Tampere University Pressin ja Nuorisotutkimusseuran yhteisjulkaisu Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa -teos vie tutkimuksen sivupoluille ja umpikujille, mutta johdattaa myös ulos sieltä. Monitieteinen teos tarttuu refleksiivisyyden tematiikkaan laajasti eri tieteenalojen näkökulmista ja tarkastelee refleksiivisyyttä tutkimuksen työvälineenä. Luvuissa kirjoittajat pohtivat kriittisesti tutkijan aseman ja siihen liittyvien valtasuhteiden, tutkimuksen menetelmällisten valintojen ja tieteen tekemisen yhteiskunnallisten ehtojen vaikutusta tutkimukseen. Teos soveltuu oppikirjaksi sekä myös oheislukemistoksi kaikille laadullisen tutkimuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Teos ilmestyi vuonna 2015 Sanna Aaltosen ja Riitta Högbackan toimittamana.

Teoksen pdf-versio löytyy Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistosta sekä Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.