Nuoret luukulla -raportista englanninkielinen käännös

Nuorisotutkimusverkoston vuonna 2015 julkaisemasta raportista Nuoret luukulla – kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä (Sanna Aaltonen, Päivi Berg & Salla Ikäheimo) on julkaistu englanninkielinen käännös.

Pohjoismainen hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenter käännätti raportista osion, jossa tarkastellaan nuorten asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä nuorista palvelujärjestelmässä täydentämään Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning -ohjelman yhteispohjoismaista tiedontuotantoa. Lyhennelmä ilmestyi Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen omassa julkaisusarjassa nimellä Relationship between young people and welfare services. Raportin tilaamisohjeet ja sen sähköinen versio löytyvät Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen verkkosivuilta täältä.