Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehden Nuoruus ja vammaisuus -teemanumeroon

Kutsumme kirjoittajia Nuorisotutkimus-lehden nuoruutta ja vammaisuutta käsittelevään teemanumeroon, joka ilmestyy vuonna 2017. Teemanumero kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi vammaisuutta ja nuoruutta koskevaa tutkimusta sekä vahvistaa vammaistutkimuksen ja nuorisotutkimuksen välistä vuoropuhelua, joka on toistaiseksi ollut vähäistä. 

Suomalaisessa nuorisotutkimuksessa vammaiset nuoret ja vammaisuus on nostettu harvoin esiin. Myös vammaisuutta koskevassa tutkimuksessa vammaisten nuorten elämä ja elämänkontekstit, kokemukset ja elämänkulut ovat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta jääneet vähälle huomiolle. Teemanumeron keskeisenä tavoitteena onkin tehdä näkyväksi vammaisen henkilön nuoruuden erityisyyttä ja toisaalta sen tavallisuutta ja moninaisuutta.

Toivomme tutkimusartikkelien lähestyvän nuoruutta ja vammaisuutta monitieteisesti, tieteenaloja yhdistäviä teemoja, käsitteitä ja teoretisointeja hyödyntäen. Tällaisia ovat mm. elämänkulku, siirtymät, sukupolvi, identiteetti, osallisuus, itsenäistyminen/aikuistuminen ja (nuoriso)kulttuurit. Olemme kiinnostuneita yhtäältä siitä, millaisia näkökulmia nuorisotutkimus voi avata vammaisuuden tarkasteluun, ja toisaalta siitä, millaisia näkökulmia nuoruuteen aukeaa vammaistutkimuksesta käsin. Myös metodologiset artikkelit ovat tervetulleita. Nuorisotutkimus-lehden käytäntöjen mukaisesti kaksi nimetöntä vertaisarvioijaa arvioi lehteen tarjotut tutkimusartikkelit. Artikkeleille myönnetään vertaisarviointitunnus.

Tutkimusartikkelien lisäksi toivotamme tervetulleiksi ajankohtaiset puheenvuorot ja katsaukset sekä aihepiiriä käsittelevät kirja-arviot. Puheenvuorot voivat keskustella esimerkiksi vammaispolitiikasta nuorten näkökulmaa painottaen, tai nuorisopolitiikasta erityisesti vammaisuuden näkökulmasta. Miten nykyinen nuorisopolitiikka huomioi vammaiset nuoret? Entä millä tavoin käynnissä olevat yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat vammaisten nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien toimintamahdollisuuksiin? Myös kantaaottavat ja poleemiset tekstit ovat tervetulleita. Toivomme teemanumeroon myös katsauksia, jotka keskustelevat esimerkiksi vammaisten nuorten osallisuudesta ja näkyvyydestä suomalaisessa nuorisotutkimuksessa ja nuorisoa koskevissa tilasto- ja seuranta-aineistoissa.

Teemanumeroon tarjottavia tekstejä koskevat abstraktit (max. 300 sanaa) pyydetään lähettämään 15.8.2016 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Teemanumeroon valittavien tutkimusartikkelien käsikirjoitukset on lähetettävä 31.12.2016 mennessä. Tekstit julkaistaan Nuorisotutkimuksen numerossa 3 tai 4 vuonna 2017. Teemanumeron vierailevina päätoimittajina toimivat KT Reetta Mietola (HY), KM Aarno Kauppila (HY) ja KT Anna-Maija Niemi (HY).