Kirjoittajakutsu Nuorisotutkimus-lehden Taide kaikkien oikeutena -teemanumeroon

Tervetuloa kirjoittamaan Nuorisotutkimus-lehden teemanumeroon, jonka lähtökohtana on tarkastella taidetta yhteiskunnassa, erityisesti nuoruuden perspektiivistä.

Teemanumeron lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama ArtsEqual -tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia, miten taide voi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia maassamme. Taidekasvatuksella ja taidelähtöisillä menetelmillä on hankkeessa keskeinen painotus. Teemanumeroon etsitään artikkeleita, katsauksia, lektioita, kirja-arvosteluja ja puheenvuoroja aihepiiriin liittyen.

Lasten ja nuorten taidetoiminnalla on pitkä historia Suomessa. Koulujen taidekasvatuksen ja taiteen perusopetuksen rinnalle on syntynyt omaehtoiseen kulttuuriseen nuorityöhön perustuvaa taiteellista toimintaa. Tämä omaehtoinen taiteellinen toiminta on itsessään kiinnostava ilmiö, johon haluamme teemanumerossa keskittyä. Pohdimme mm. kulttuurisen nuorisotyön, aktivismin, vastarinnan ja toisinpuhumisen merkkejä ja merkityksiä. Miten eri alakulttuureista ponnistavat tyylit ja kulttuurit resonoivat valtakulttuurin diskursseissa? Millaisia vastapuhunnan, satiirin ja ironian muotoja ne saavat keskiluokkaisessa ja keski-ikäisyyden standardisoimassa taidepuhunnassa? Kenellä on oikeus käyttää ääntä näissä keskusteluissa? Kenen ehdoilla taidetta tehdään osana kulttuurista nuorisotyötä?

Kulttuurinen nuorisotyö liittyy kiinteästi yhteiskuntaan: se tuottaa, kommentoi, uudistaa ja kierrättää yhteiskunnallisuutta. Kulttuurisen nuorisotyön, taiteen ja yhteiskunnan suhde on tärkeä lähtökohta tälle teemanumerolle. Kutsumme mukaan kirjoittajia, jotka käsittelevät nuorten taidetoimintaa mm. sukupuolen, alueellisuuden, tasa-arvon, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kautta. Teemanumero käsittelee monipuolisesti eri taiteenaloja, kulttuurisen ilmaisun muotoja ja valtavirtaistuneiden käsitysten antimuotoja.

Teemanumerossa kohdistamme katseemme myös nuoriso- ja taidekasvatuksen pedagogiseen perustaan. Pyrimme ymmärtämään nuorisokasvatuksen taidekasvatuksellisia käytäntöjä ja niihin liittyvää osaamista mm. kulttuurisen nuorisotyön, nuorten omaehtoista kulttuuria uusintavan tai ylläpitävän toiminnan ja kuntouttavien taidetyöpajojen yhteydessä sekä osana työvoimapoliittisten toimenpiteiden järjestelmää. Nuorisotutkimuslehti noudattaa artikkeleissaan vertaisarviointia. Vertaisarvioinnin läpäisseille artikkeleille myönnetään vertaisarviointitunnus.

Teemanumeron aikataulu

  • 6.6.2016 mennessä abstraktiehdotukset artikkeleista (200 sanaa) ja muista teksteistä (100 sanaa) lehden vastaavalle toimittajalle Pia Hounille (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
  • 30.10.2016 artikkeleiden deadline arviointikierrosta varten
  • Joulukuu 2016 tekstien viimeistely toimituskunnan kommenttien perusteella
  • Tammikuu 2017 lehden teemanumero on valmis

Teemanumeron toimituksesta vastaavat

Pia Houni
TeT, dosentti, erikoistutkija, Työterveyslaitos
email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh: +358 40 7347293

Anne Pässilä
FT, erikoistutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti
Vieraileva tutkija, University of Chester, UK
email:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh: +358 40 035 1466

Lauri Väkevä
FT, Professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh: +358 40 7104317