Barentsin nuorten on opittava sekä juurtumaan että lähtemään

Barentsin alueella elävät nuoret ovat tyytyväisiä moniin asioihin elämässään. Samaan aikaan erilaiset rakenteelliset ja aineelliset tekijät rajoittavat heidän mahdollisuuksiaan. Nuorten on opittava elämään elämäänsä luonnon lähellä ja etäisyyksien päässä. Samaan aikaan heidän on kehitettävä kyky lähteä ja tulla toimeen kasvuoloistaan poikkeavassa ympäristössä. 

Nuoret Barentsin alueella korostavat luonnon ja kodin läheisyyttä. Suhde luontoon määrittyy monitahoisesti perinteisten elinkeinojen, ihmisten ja eläinten välisen vuorovaikutuksen, metsästyksen, lenkkeilyn, hiihtämisen, vaeltamisen ja moottorikelkkailun kautta. Luonto on osa arkea. Se on myös vertaissosiaalisuuden areena, sillä luonnossa oleilu mahdollistaa toimimisen ilman aikuisten valvontaa. Median käyttö tuo globaalit nuorisokulttuurit nuorten arkeen. Nuorten arki poikkeaa siitä arjesta, jota kaupunkinuorisoa koskevat tutkimukset kuvaavat. Kasvukeskusten ulkopuolella olevien nuorten tutkiminen edellyttää urbaanin nuoruuden käsitteiden uudelleenmiettimistä ja joskus hylkäämistä. 

”Nuorten hyvinvointi ja heidän menestyksensä elämässään ei selity pelkästään yksilöllisillä tekijöillä. Aineelliset ehdot ja käsillä oleva sosiaalinen tuki vaikuttavat nuorten mahdollisuuksiin. Siksi on tiedettävä enemmän nuorten elämästä kasvukeskusten ulkopuolella. Pitkät etäisyydet ja kaupunkeja suosivat poliittiset päätökset aiheuttavat sen, että kauempana asuvien nuorten on kehitettävä vahvuuksia, joita kaupungissa olevien nuorten ei tarvitse. Nuorilla on kaikkialla tulta, mutta ympäristön kyky sytyttää vaihtelee”, toteaa tutkimuksen tehnyt Nuorisotutkimusseuran tutkija, FT Tomi Kiilakoski. 

Liikkuvuus on Barentsin alueella mahdollisuus ja sosiaalinen pakko. Liikkuvuus merkitsee pitkien etäisyyksien kulkemista, nuorisokulttuuristen etäisyyksien kohtaamista, läheisten nuorten lähtemisen kohtaamista ja lähtemään oppimista itse. Tulosten mukaan nuorten on tultava toimeen sosiaalisten suhteiden ajallisuuden kanssa ja mietittävä oma suhteensa kotiseudultaan lähtemiseen. Heillä on kaksoistehtävä oppia lähtemään ja olla liikkuva, samalla kun on ymmärrettävä kasvuympäristön ja yhteisön arvo. 

I am Fire but my Environment is the Lighter perustuu Barentsin alueella asuvien nuorten taideteosten tutkimiseen. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten alueen nuoret näkevät asemansa ja pohtii tämän vaikutusta nuorisopoliittisiin päätöksiin. Taideperustaisia menetelmiä käytetään nuorten elinolosuhteiden, osallisuuden ja päivittäisen arjen tutkimiseen. Tutkimus kohdentuu kolmeen paikkaan pohjoisessa Barentsissa Suomessa, Norjassa sekä Venäjällä.

Julkaisun tiedot

Tomi Kiilakoski: I am Fire but my Environment is the Lighter. A Study on Locality, Mobility, and Youth Engagement in the Barents Region. Finnish Youth Research Society, Finnish Youth Research Network, publications 179, internet publications 98. ISBN (printed) 978-952-7175-06-4, ISBN (PDF) 978-952-7175-07-1, ISSN (printed) 1799-9219, ISSN (PDF) 1799-9227. 61 sivua, 10 euroa.

Lisätietoja:

Tomi Kiilakoski, tutkija, FT, Nuorisotutkimusverkosto, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. 040 504 6432.

Kirja julkistetaan perjantaina 13.5. Inarissa. 

Verkkojulkaisu on perjantaista alkaen saatavilla osoitteesta: www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/verkkojulkaisut. Painettua julkaisua voi myös perjantaista alkaen ostaa osoitteesta www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa 10 euron hintaan.

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 11.5.2016