Nuorisotutkimusseuran lausunto OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Nuorisotutkimusseuralta lausuntoa lakiesityksestä, jossa Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään uudeksi OKM:n alaiseksi keskusvirastoksi 1.1.2017 alkaen.

Nuorisotutkimusseuran lausunnossa painotetaan erityisesti nuorisopoliittisia teemoja, kansainvälisyyden ja globaalin vastuun sekä koulutusjärjestelmän ulkopuolisen (nonformaalin/ epämuodollisen) oppimisen teemoja. Lausunto on jätetty 8.4.2016 ja sen ovat laatineet tutkija Tomi Kiilakoski ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää.

Lue lausunto täältä (pdf-tiedosto, joka avautuu uuteen ikkunaan).