Sukupuolisensitiivisen työn parhaat monikulttuuriset käytännöt yksiin kansiin

Nuorisotutkimusseuran Setlementtiliitolle toteuttamassa sukupuolisensitiivistä ja monikulttuurista työtä koskevassa tutkimushankkeessa (1.2.-31.7.2016) tarkastellaan suomalaisen setlementtiliikkeen kontekstissa sukupuolisensitiivisen ja monikulttuurisen työn toimintatapoja. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia käytäntöjä ja menetelmiä toimintaan on kentällä kehitetty ja miten kentän toimijat arvioivat työn onnistumista.

Monikulttuuristen asiakkaiden määrä on kasvanut tasaisesti setlementtityössä, ja määrän odotetaan kasvavan myös uusien turvapaikanhakijoiden myötä. Hankkeessa kootaan yhteen setlementeissä tehtävän sukupuolisensitiivisen ja monikulttuurisen työn parhaita käytäntöjä, analysoidaan niitä sekä esitetään tämänhetkisiä kehittämistarpeita.

Haastatteluiden ja osallistuvan havainnoinnin kautta toteutettavan tutkimuksen lopputuotteena on käytännönläheinen raportti, joka julkaistaan Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishankkeen loppuseminaarissa Oulussa lokakuussa 2016.

Hankkeen tilaajana on Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen nuorisotyön kehittämishanke MeKaikki!, ja tutkimuksen toteuttavat Nuorisotutkimusseuran tutkijat Veronika Honkasalo ja Airin Bahmani.

Lisätiedot:

Veronika Honkasalo, Nuorisotutkimusseura, puh. 040-555 9409
Jelena Santalainen, Setlementtiliitto, puh. 050-381 5333