Nuoruuden asema aikakautemme politiikassa - Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan päätösjakso

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 10.3.2016 

Nuoria on maailmassa enemmän kuin koskaan. Joka yhdeksäs maailman lapsi asuu kriisialueella ja yhdeksän kymmenestä nuorisoikäisestä asuu länsimaiden ulkopuolella. Määrällinen enemmistö ei ole merkinnyt poliittista vaikutusvaltaa. Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan päätösosassa laajennetaan tarkastelukulmaa niin globaaliin nuoruuteen kuin aikamme politiikan sukupolviulottuvuuteen.  

Tutkijatohtori Sofia Laineen analyysi tarttuu aikakauden kuumaan perunaan - nuorten maantieteelliseen liikkuvuuteen. Pohjoiseen periferiaan on tullut turvapaikanhakijoita enemmän kuin hallitusohjelmaa kirjoitettaessa osattiin kuvitella ja kirjaukset jäivät välittömästi jälkeen globaalin liikkeen tahdista. Millaiseksi nuorten tulijoiden merkitys ja vaikutus ymmärretään? Miksi korostetaan avun kohdentamista kriisialueille, mutta leikataan kehitysyhteistyömäärärahat torsoksi? 

Tutkija Tiia Laukkanen, tutkijatohtori Marja Peltola ja tutkimusjohtaja Leena Suurpää tekevät läpileikkaavan epilogin Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan teksteistä sekä hallitusohjelman nuoruuskuvasta ja sukupolvien välisistä suhteista. Tutkijat pohtivat, onko nuorilla asemaa arvokkaina ja täysivaltaisina yhteiskunnan toimijoina vai asemoidaanko nuoret marginaaliin - erilaisten toimenpiteiden kohteiksi? Millaisiksi piirtyvät nuorten oikeudet? Entä tunnistaako hallitusohjelma eriarvoisuuden ulottuvuuksia? 

Tämä on Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan viimeinen osa. Sarjan tavoitteena on ollut tuottaa tutkimukseen perustuvaa ja tarkkaan pureksittua politiikan analyysia. Sarjan tekstit ovat luettavissa teemasarjan oman sivun kautta www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoruus-hallitusohjelmassa-kirjoitussarja sekä uusimmat kirjoitukset alla olevien linkkien kautta. 

Kantaako Suomi globaalia vastuuta nuorista?
Näkökulma 23, 10.3.2016
Kirjoittaja: Sofia Laine  

Epilogi: Nuorten paikat(tomuus) politiikassa
Näkökulma 24, 10.3.2016
Kirjoittajat: Tiia Laukkanen, Marja Peltola ja Leena Suurpää  

Jatkukoon keskustelu! 

Debatointiterveisin

Sarjan toimittajat 

Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari