Koulutus ja nuorisotakuu Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjassa

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 2.3.2016

Koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden hiihdellessä keväthangilla sopii kysyä, missä hiihtelevät pian nuoret, jotka eivät peruskoulun jälkeen kiinnity opintoihin tai työelämään. Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ovat 2010-luvulla olleet valtiovallan erityisessä suojeluksessa, vaan nyt koulu- ja nuorisotakuumaailmassa puhaltavat uudet tuulet: hallitusohjelmassa toisen asteen koulutukseen esitetään 190 miljoonan euron säästöjä, ja kansainvälistä ylistystä saaneeseen nuorisotakuuseen suunnitellaan suurta reformia ja rahoituksen liki täydellistä alasajoa.

Kirjoitussarjassa taloustieteen tutkijat Kristiina Huttunen ja Tuomas Pekkarinen huomauttavat koulutuksen syrjäytymistä ehkäisevistä vaikutuksista ja muistuttavat sen merkityksestä niin terveyteen, rikollisuuteen kuin onnellisuuteen. Tutkija Jaana Lähteenmaa yrittää selvittää nuorisotakuun kohtaloa ja välittää syvän huolen takuun tulevaisuudesta.  Molempien analyysien pohjalta herää kysymys, jätetäänkö syrjäytymisvaarassa olevat nuoret koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle? Onko ulkokehälle odotettavissa uusia tulijoita säästöjen ja nuorten työllisyystilanteen yhteisvaikutusten tuloksena? 

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjan tavoitteena on tarjota tutkimukseen perustuvaa ja tarkkaan pureksittua politiikan analyysia. Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan tuoreet tekstit ovat luettavissa osoitteessa www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma

Debatointiterveisin

Sarjan toimittajat 

Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari

Koulutuksen nivelvaiheet ja nuorten syrjäytyminen
Näkökulma 21, 2.3.2016
Kirjoittajat: Kristiina Huttunen & Tuomas Pekkarinen

Nuorten yhteisötakuun kompuroivat alkumetrit ja laahaavat jatkoaskeleet
Näkökulma 22, 2.3.2016
Kirjoittaja: Jaana Lähteenmaa