Kulttuuri ja syrjäseudut Nuoruus hallitusohjelmassa -sarjan analyysissa

Nuorisotutkimusverkoston tiedote 5.2.2016

Nuorten kiinnittyminen ja osallistuminen yhteiskunnan toimintaan on ehkä keskeisin nuorisopoliittinen tavoite. Perinteisesti kiinnittyminen on toteutunut koulutuksen ja työelämän kautta, mutta viime vuosina myös kulttuuri on nostettu tärkeäksi osallistumisen areenaksi. Hallitusohjelmassa todetaankin, että taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta tulee lisätä. Tutkijat Satu Olkkonen ja Fanny Vilmilä kysyvätkin, voidaanko kulttuuria ujuttaa kärkihankemuottiin - ja mitä siitä mahdollisesti seuraa? Yliopistonlehtori Päivi Armila taas muistuttaa, että niin paljon kuin kiinnittymisestä ja osallisuudesta puhutaankin, jäävät syrjäseutujen nuoret herkästi syrjään niin koulutuksen kuin kulttuurin antimista. Samalla kun korostetaan kulttuurin saatavuuden lisäämistä, koulutuksen saatavuutta heikennetään kouluverkkojen uudistusten kautta. Kauas karkaava kouluverkko pakottaa lapset koteihinsa tai riistanhoitoyhdistysten petokyyteihin. Miten syrjäseutujen nuorten käy? 

Nuoruus hallitusohjelmassa -kirjoitussarjan tavoitteena on tarjota tutkimukseen perustuvaa ja tarkkaan pureksittua politiikan analyysia. Sarjan tekstit ovat luettavissa teemasarjan oman sivun kautta www.nuorisotutkimusseura.fi/nuoruus-hallitusohjelmassa-kirjoitussarja sekä uusimmat kirjoitukset alla olevien linkkien kautta. 

Mukaan matkojenkin päästä? Kilometrien kirot ja mahdollisuuksien tasa-arvo
Näkökulma 18, 5.2.2016
Kirjoittaja: Päivi Armila

Taimikon kasvua ei voi loputtomiin kiihdyttää – Miten käy lasten ja nuorten kulttuurin?
Näkökulma 17, 5.2.2016
Kirjoittajat: Satu Olkkonen ja Fanny Vilmilä

Debatointiterveisin

Sarjan toimittajat 

Elina Pekkarinen & Sinikka Aapola-Kari

[Kuva: Sole Lätti]