Sosiaalinen albumi -julkistustilaisuus

14.05.2013 17:00 - 18:30

Antti Häkkisen, Anne Puurosen, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven kirja Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa julkistetaan tiistaina 14.5.2013 kello 17.00-18.30 pidettävässä keskustelutilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa (Fabianinkatu 33) luentosalissa 7 (päärakennuksen uusi puoli, 3. kerros). Tilaisuus on avoin kaikille. Tervetuloa!

Sosiaalinen albumi – elämäntavat sukupolvien murroksissa on tutkimus siitä, kuinka sukupolvitutkimuksen kautta voi saada esiin yhteiskunnan muutosten ja jatkuvuuksien perusluonteen. Elämäntavat ja yhteiskunnalliset käytännöt eivät määräydy lainmukaisella tavalla mistään luonnollisesta perustasta vaan syntyvät prosessina. Teoksessa tämä prosessi käsitetään yhteiskunnallisen sukupolven ja biologisen sukupolven välisenä jännitteenä. Hypoteesina on, että perhe on tässä suhteessa erityisessä asemassa: perheen piirissä yhtäältä pidetään kiinni pysyvistä käytännöistä vasten yhteiskunnan ajamia muutoksia ja toisaalta koetaan sukupolvien väliset ristiriidat, jotka voivat olla yhteiskunnallistenkin muutosten alkuna. Tällaiseen rooliin asetetun perheen metaforana on ruokapöytä, jonka ääressä sukupolvet ja eri elämänalueisiin liittyvät arvostukset ja käsitykset kohtaavat. Kirjassa näitä elämänalueita ovat ruokailu, liikunta ja työ. 

Yleisemmin tarkastellaan elämänkulkuja, siihen kuuluvia valintoja ja välttämättömyyksiä. Tutkimuksen aineistona on Päijät-Hämeen alueelta kerätty kolmen biologisen sukupolven mittainen jatkumo. Tätä on täydennetty muilla aineistoilla, jotka laajentavat tarkastelun kattamaan ajanjakson 1700-luvun alusta nykynuoriin.

Tapahtuma Facebookissa.

Kirja on myynnissä Nuorisotutkimusseuran verkkokaupassa.