Keskustelutilaisuus: Kasvatus teknologisessa maailmassa

23.04.2013 15:00 - 16:00

Nuorisotutkija, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Tomi Kiilakoski keskustelee professori Katariina Holman kanssa väitöskirjastaan Kasvatus teknologisessa maailmassa – tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta(Nuorisotutkimusverkosto).

Paikka: Gaudeamus Kirja & kahvi, Vuorikatu 7, Helsinki.Vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumisia.
 
Miten kasvatuksessa tulisi suhtautua maailmaan, jota teknologia yhä enemmän muovaa? Miten luovia liian teknologiainnostuksen ja katteettoman epäilyn karikoissa? Teoksessa tutkitaan kasvatusta teknologisessa maailmassa ja väitetään, että kasvatus teknologisoituu, jos päämäärien sijaan puhutaan vain tehokkaista keinoista tuottaa oppimista.

Kasvatus teknologisessa maailmassa yhdistää historiallisen ja filosofisen näkökulman sekä nykyilmiöiden kriittisen lähiluennan. Se sisältää suomen- ja englanninkielisiä artikkeleita sekä laajan johdannon ja yhteenvedon. Teos tarkastelee kasvatuksen teknologisoitumista käytännön tilanteista kasvatusteoriaan sekä erittelee, minkälaisen kasvatuksellisen alustan Internet muodostaa.

”Sekä kasvatustiede että opettajat tarvitsevat pintaa syvemmälle menevää reflektiota siitä, mitä teknologia olemukseltaan on ja mitä vaaroja opetuksen teknologisoitumiseen sisältyy.”
– Dosentti Rauno Huttunen, yliopistonlehtori, Turun yliopisto
 
Kiilakosken ja Holman keskustelun johtavana ideana on ajatella eteenpäin Tomi Kiilakosken väitöskirjan Kasvatus teknologisessa maailmassa pohjalta ja kulkea ajatuksen tiellä siihen paikkaan, mihin se vie. Tarkasteltavina teemoina ovat arvojen ja päämäärien arvioiminen ja sen tarkasteleminen, miltä tämä erottelu kasvatuksessa näyttää ja miltä ehkä pitäisi näyttää, ja tämän dilemman kytkeytyminen siihen, missä määrin osaamme hahmottaa ja teoretisoida kasvatusta suhteessa kansalaisten tarvitsemiin moraalisiin valmiuksiin. Tarkastelun kohteena on myös tämänhetkisen kasvatuspuheen oppimiskeskeisyys vs. yhteisön jäsenyyden edellyttämät valmiudet kasvatustavoitteina (esim. halu/kiinnostus kontribuoida yhteiseen hyvään, kyky empatiaan, kyky dialogiin ja erilaisuuden sietämiseen jne.) sekä sen pohtiminen, miten teknologisoitunut kasvatus voi vastata näihin (kansalaisuus- ja moraalikasvatuksen) haasteisiin vai voiko.