Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana

04.04.2013 10:00 - 15:45

Kasvatus laajasti tulkittuna on läsnä lähes kaikilla elämänalueilla ja kaikissa elämänvaiheissa: lasten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten elämässä, erilaisten sosiaalisten ryhmien ja verkostojen toiminnassa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tämän vuoksi myös kasvatuksen historian tarkastelu edellyttää laaja-alaista, monitieteistä lähestymis- ja tulkintaperspektiiviä. Nuorisotutkimusseura on mukana yhteistyössä järjestämässä seminaaria 4.4.2013, jossa kasvatusta koskevia kysymyksiä tarkastellaan kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista. Seminaarin pääjärjestänä toimii Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ja sen yhteistyökumppaneina ovat Nuorisotutkimusseuran lisäksi Suomen historiallinen seura, Suomen kasvatustieteellinen seura ja Suomen kirjahistoriallinen seura.

Seminaarin yhteydessä on alustusten ja keskustelun lisäksi työryhmiä, joihin kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita esittelemään omia tutkimusaiheitaan. Otamme vastaan sekä ehdotuksia yksittäisiksi esityksiksi että ehdotuksia kokonaisiksi työryhmiksi (3-4 esitystä) 15.3. saakka. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esityksen otsikko ja lyhyt abstrakti; työryhmien osalta pääotsikko, osallistujat ja lyhyet abstraktit esityksistä. Kaikki kasvatuksen ja koulutuksen historiaan liittyvät teemat ovat tervetulleita. Seminaariin voi osallistua myös ilman omaa esitystä.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen

Sähköpostitse osoitteeseen jari.salminen@helsinki.fi 15.3.2013 mennessä .

Ohjelma
10.00 Seminaarin avaus: professori Jukka Rantala, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran pj., HY.

10.05–10.35 Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli, hyvinvointi, kasvatus ja lapsuus 1900-luvulla: professori Pirjo Markkola, Historia ja etnologia, JY   

10.35–10.50 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua: professori Arto Jauhiainen, Kasvatustiede, TY

Kahvitauko

11.05–11.35 Suomalaisen koulupedagogiikan kasvatustieteellinen perusta 1900-luvulla: KT Antti Saari

11.35–11.50 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua: FM (väit.) Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimusverkosto

11.50–12.20 1700-luku, kirjallisuus ja valistus Suomessa: TT Minna Ahokas, Kirkkohistoria, HY

12.20–12.35 Kommenttipuheenvuoro ja keskustelua: Docent Jessica Parland-von Essen, HY & Brages Pressarkiv

Lounas (omakustanteinen)

13.30–15.00 Työryhmät                

15.05–15.45 Loppupaneeli ja keskustelua: Kasvatuksen historian monet mahdollisuudet ja tulevaisuuden haasteet

Työryhmä: Elina Katainen, SHS (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Kirsti Salmi-Niklander, HY (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Juhani Tähtinen, TY (etunimi.sukunimi@utu.fi), Kaisa Vehkalahti, Nuorisotutkimusverkosto (etunimi.sukunimi@nuorisotutkimus.fi)

Järjestäjät: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura Suomen historiallinen seura, Nuorisotutkimusseura, Suomen kasvatustieteellinen seura, Suomen kirjahistoriallinen seura