Sherene H. Razackin vierailuluento: Voidaanko patriarkaalisia valtasuhteita vastaan kamppailla valkoiseen ylivaltaan tukeutumalla?

20.11.2012 13:00 - 14:30
Sherene H. Razack:

Vaaralliset muslimimiehet, väkivallan uhan alla elävät musliminaiset ja sivistyneet eurooppalaiset: voidaanko patriarkaalisia valtasuhteita vastaan kamppailla valkoiseen ylivaltaan tukeutumalla?

Paikka: Luentosali 13, Yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33 (3. kerros), Helsinki
Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 13.00

Sukupuoli toimii imperialistisen teknologian välineenä, jonka avulla länsimaat perustelevat omaa moderniuttaan ja sivistysprojektejaan. Tällainen ajatusmalli asettaa musliminaiset oman yhteisönsä patriarkaalisten valtasuhteiden ja länsimaisen imperiumin vallankäytön, jopa militarististen operaatioiden ja pommitusten väliin. Toisin sanoen: musliminaisten on joko siedettävä sukupuolistunutta väkivaltaa tai hyväksyttävä diagnoosi, joka leimaa heidän kulttuurinsa ja miehensä barbaarisiksi, ja sen mukaiset vastatoimet, äärimmillään pommitukset ja vankileirit. Analysoin Norjan pakkoavioliittojen estämistä tavoittelevaa lainsäädäntöä ja Kanadan uskonto-perustaisen sovintomenettelyn kieltämistä esimerkkeinä siitä, millaisia kuvia musliminaisista tuotetaan tilanteissa, joissa he joutuvat valitsemaan edellä mainituista kahdesta pahasta. Miten harjoitamme feminististä politiikkaa, kun feminismi voidaan näin helposti valjastaa osaksi toiseuttavia puhetapoja? Miten feministit voivat syyskuun 11. terroristihyökkäyksen ja terrorismin vastaisen sodan jälkeisessä tilanteessa vastata naisten kontrolloimiseen pyrkivien uskonnollisten konservatiivien muodostamaaan hyvin todelliseen uhkaan? Vastaan tähän kysymykseen tarkastelemalla syyskuun 11. tapahtumien jälkeen jalansijaa saaneita väkivallan vastaisia strategioita, jotka rakentuvat värillisten yhteisöjen rankaisemiselle, kontrollille ja tarkkailulle. Väitän, että tällaisista strategioista on kovin vähän hyötyä naisiin kohdistuvan väkivallan vastustamisessa. Sen sijaan strategiat mahdollistavat muslimiyhteisöjen määrittelyn epämoderneiksi, millä on vakavia seurauksia.

Luennon järjestää Suomen Akatemian rahoittama hanke ”Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus” (2012–2016), jota johtaa professori Johanna Niemi Helsingin yliopiston Oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja jota koordinoi Nuorisotutkimusseura.

Lisätietoja

Veronika Honkasalo, veronika.honkasalo@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 555 9409

Sherene Razack on professori Toronton yliopistossa (Ontario Institute for Studies in Education). Hän on julkaissut teokset States of Race (2011, toimitettu yhdessä Malinda Smithin ja Sunera Thobanin kanssa), Casting Out: Race and Eviction of Muslims from Western Law and Politics (2008), Dark Threats and White Knights: The Somalia Affair, Peacekeeping and the New Imperialism (2004), Race, Space and the Law: Unmapping a White Settler Society (2002, toimitettu), Looking White People in the Eye: Gender, Race and Culture in Courtrooms and Classrooms (1998) ja Canadian Feminism and the Law: The Women’s Legal Education and Action Fund and the Pursuit of Equality.

***

Sherene H. Razack:

Dangerous Muslim Men, Imperiled Muslim Women, And Civilized Europeans: Can We Fight Patriarchy With White Supremacy?

Venue: Lecture hall 13, University Main Building, Fabianinkatu 33 (3rd floor), Helsinki
Date: Tuesday 20 November 2012 at 13.00

Gender operates as a kind of technology of empire enabling the West to make the case for its own modernity and for its civilizational projects around the globe. Where gender is relied upon in this way, Muslim women find themselves stranded between the patriarchs of their own community and the empire’s bombs. That is, either we accept the diagnosis that our cultures and our men are barbaric and take the cure (the bombs on our heads and the camps), or we endure patriarchal violence. From laws against forced marriages in Norway to the banning of faith-based arbitration in Canada, I offer several examples of how Muslim women are produced on the horns of this dilemma.  How do we practice a feminist politics when feminism can be so easily co-opted?  In the post 9/11 environment, how can feminists respond to the very real threats posed by religious conservatives for whom the control of women is paramount?  I answer this question through an exploration of the kinds of anti-violence strategies that have gained ground since 9/11, strategies about the punishment, control and surveillance of communities of colour. These, I argue, do little to confront violence against women and they enable a marking of Muslim communities as insufficiently modern, a branding that has grave consequences.

The lecture is organized by a research project “Generational negotiations, social control and gendered sexualities”, funded by the Academy of Finland and led by professor Johanna Niemi from the Faculty of Law, University of Helsinki and coordinated by the Finnish Youth Research Society. 

Further information

Veronika Honkasalo, veronika.honkasalo@nuorisotutkimus.fi, puh. 040 555 9409

About professor Sherene Razack

Razack is a full professor at the Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto. She has published (2011, co-editor with Malinda Smith and Sunera Thobani) States of Race; (2008) Casting Out: Race and the Eviction of Muslims From Western Law and Politics; (2004) Dark Threats and White Knights: The Somalia Affair, Peacekeeping and the New Imperialism. (2002, Editor) Race, Space and the Law: Unmapping a White Settler Society ;(1998) Looking White People in the Eye: Gender, Race and Culture in Courtrooms and Classrooms; (1991) Canadian Feminism and the Law: The Women's Legal Education and Action Fund and the Pursuit of Equality.